Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. júl - Čo vás motivuje k službe?

Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. (Gal.6:8)

Viera túži zažiť čo najviac Božej milosti. Preto sa utieka k rieke, kde Božia milosť najviac preteká, a to k rieke lásky. Aká iná sila nás pohne z našich spokojných domácností, aby sme na seba vzali nepríjemnosti a utrpenie, ktoré si vyžaduje láska?

Čo nás bude poháňať:

  • pozdraviť cudzích ľudí, ak sa budeme hanbiť?
  • ísť za nepriateľom a prosili ho o zmierenie, keď sa cítime nahnevaní?
  • aby sme dávali desiatok, keď sme to nikdy nerobili?
  • rozprávať sa s kolegami o Kristovi, keď sme nesmelí?
  • pozvať svojich susedov na biblické štúdium?
  • niesť evanjelium za hranice našej kultúry?
  • pomáhať v službe alkoholikom?
  • investovať čas do modlitby za povzbudenie do misijnej práce?

Žiadny z týchto náročných skutkov lásky sa nedeje len tak. Sú poháňané novou chuťou - chuťou viery po čo najplnších skúsenostiach Božej milosti. Túžme dostať od Boha viac. Túžme po tom viac, ako po našom nerušenom súkromí, bezpečí a pohodlí. Viera rada očakáva na Boha a teší sa, ako v nás koná zázraky. Viera nás ťahá do prúdu, kde sila budúcej Božej milosti čo najviac preteká  - do prúdu lásky.

Myslím si, že práve toto mal na mysli Pavol, keď povedal, že máme „rozsievať pre Ducha.“ (Gal 6:8). S vierou by sme mali vkladať semená našej práce do brázd, o ktorých vieme, že v nich pôsobí Duch, aby prinášali ovocie - do brázd lásky.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345