Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. júl - Božia milosť v duchovných daroch

Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. (1.Petra 4:10)

Keď používame svoje duchovné dary, spravujeme milosť - nie včerajšiu, ale dnešnú, ktorá príde vtedy, keď je potrebná. A táto budúca milosť je "mnohoraká". Prichádza v mnohých farbách, tvaroch a veľkostiach. To je jeden z dôvodov, prečo sú duchovné dary v tele také rozmanité. Pestrofarebnosť Božích darov vo vašom živote bude mať iné odtiene Božej slávy, ako majú tie moje. Budúcich milostí je toľko, a omnoho viac, ako je v Kristovom tele potrieb. Cieľom duchovných darov je prijímať a rozdávať budúcu Božiu milosť pre tieto potreby.

Niekto sa však môže spýtať: "Prečo berieš Petra ako príklad budúcej milosti? Či nemá Peter v zásobe dostatok rôznych milostí z ktorých si podľa potreby berie?" Hlavný dôvod, prečo považujem Petra za správcu budúcej milosti, je ten, že nasledujúci verš ilustruje, ako to funguje, a je tam odkaz na priebežné zásoby budúcej milosti. Hovorí: "Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! (1.Petra 4:11). Je tu použité slovo  "dáva", nie "zásobuje - dáva do zásoby". Keď slúžite, slúžte v sile, ktorú vám  priebežne dáva Božia milosť, aby ste mohli robiť to, čo potrebujete.

Keď zajtra budete mať niekomu slúžiť svojím duchovným darom,  budete mu slúžiť "silou, ktorú dáva Boh" - a dar vám bude daný zajtra, nie dnes. „Nech tvoja sila trvá, kým žiješ!“ (Deut.33:25).  Boh pracuje deň za dňom, okamih za okamihom, a postupne dáva "silu", v ktorej slúžime. Robí to preto, lebo on, ako neustály, nevyčerpateľný dodávateľ sily tým získava slávu. "...keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista."

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345