Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. júl - Milosť pre každú potrebu

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou. (Žalm 86:16)

Budúca milosť je neustálou modlitebnou prosbou žalmistu. Neustále sa za ňu modlí, aby naplnila jeho každú potrebu. Žalmista nám dáva krásny príklad každodennej závislosti od budúcej milosti v každej situácii:

  • Volá o milosť, keď potrebuje pomoc: „Počúvaj, Hospodin! Zmiluj sa nado mnou! Hospodin, pomôž mi!“(Žalm 30:11).
  • Keď je slabý: „Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou.“(Žalm 86:16).
  • Keď potrebuje uzdravenie: „Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú.“ (Žalm 6:3).
  • Keď ho sužujú nepriatelia: „Zmiluj sa nado mnou, Hospodin! Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia!“(Žalm 9:13).
  • Keď je osamelý: „Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.“ (Žalm 25:16).
  • Keď je zarmútený: „Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu.“ (Žalm 31:9).
  • Keď zhrešil: „Hospodin, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti tebe.“ (Žalm 41:5).
  • Keď túži po tom, aby bolo Božie meno vyvýšené medzi národmi: „Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi nami zažiari jeho tvár! Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy!“ (Žalm 67:1-2).

Nepochybne modlitba je nenahraditeľným spojivom viery Hospodinovho svätého a prísľubom budúcej milosti. Ak služba Bohu je umocňovaná modlitbou, potom je udržiavaná vierou v budúcu milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345