Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 1.časť

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?  Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? (Mat.6:25-26)

Tejto časti Ježišovej  kázni na Hore sa budeme venovať tri dni. V Matúšovi 6:25-34 sa Ježiš zaoberá najmä starosťami o jedlo a oblečenie. V skutočnosti sa však týka všetkých starostí.

Dokonca aj vo vyspelých krajinách s rozsiahlym sociálnym systémom môže byť ustarostenosť o financie, bývanie, jedlo a oblečenie veľká. Nehovoriac o kresťanoch, ktorí žijú v situáciách, keď ich život ohrozuje chudoba. Ježiš však vo verši 30 hovorí, že naša ustarostenosť pochádza z malej viery v Otcovo zasľúbenie o budúcej milosti: "Ó, vy maloverní."

Tieto verše (25-34) obsahujú najmenej sedem zasľúbení, ktoré Ježiš povedal, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na 1. a 2. prísľub - a potom v nasledujúcich dvoch dňoch na ostatné.

  • 1. prísľub: "Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odev?" (Mat.6:25)

Keďže je omnoho zložitejšie postarať sa o naše telo a o naše životy ako o jedlo a odev, a predsa  Boh  sa stará o oboje, potom nám určite bude môcť a chcieť zabezpečiť aj jedlo a odev. Navyše, bez ohľadu na to, čo sa stane, Boh nás jedného dňa vzkriesi a zachová náš život a oslávené telo pre večné spoločenstvo s ním.

  • 2. prísľub: "Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, nežnú ani nezhromažďujú do stodôl, a predsa ich váš nebeský Otec živí. Či vy nemáte väčšiu hodnotu ako oni?" (Mat.6,26)

Ak je Boh ochotný a schopný postarať sa o obživu takých  bezvýznamných  tvorov, ako sú vtáky, ktoré nemôžu urobiť nič pre to, aby si vyrobili potravu  - ako to môžeme urobiť my, keď budeme rozumne hospodáriť, potom nám určite poskytne to, čo potrebujeme, pretože my máme oveľa väčšiu hodnotu ako vtáky. Na rozdiel od vtákov máme úžasnú schopnosť oslavovať Boha tým, že mu dôverujeme, poslúchame ho a sme mu vďační.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345