Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 3.časť

Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. (Mat.6:31-34)

V posledných dvoch zamysleniach sme videli, že text u Matúša 6:25-34 obsahuje najmenej sedem zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a pomohli nám  oslobodiť sa od ustarostenosti.  Dnes sa pozrieme na posledné tri zasľúbenia.

  • 5. zasľúbenie: „Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.“ (Mat.6,31-32)

Nemyslime si, že Boh nevie o našich potrebách. On ich všetky pozná. On je "váš nebeský Otec". Nepozerá sa na to nezúčastnene, z diaľky. Záleží mu na nás. Bude konať, aby naplnil naše potreby, keď na to bude najvhodnejší čas.

  • 6. zasľúbenie: "Ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané." (Mat.6:33)

Ak sa budeme venovať Božím veciam  namiesto toho, aby sme sa trápili o svoje materiálne potreby, on sa postará o to, aby sme mali všetko, čo potrebujeme pre plnenie jeho vôle a vzdávanie mu slávy. Takto chápem slová "Toto všetko vám bude pridané". To všetko je jedlo, pitie, oblečenie a všetko ostatné, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Môže to znamenať aj to, že jeho zámerom je, aby sme pre neho umierali, ale on poskytne všetko, čo potrebujeme, aby sme to všetko mohli robiť na jeho slávu.

Je to podobné zasľúbeniu z listu Rimanom 8:32: „Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?“ Ďalší verš hovorí: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.“ (Rim. 8:35-37).  Môže prísť hlad a nedostatok základných životných potrieb. Ale predsa budeme mať všetko, čo potrebujeme, aby víťazili nad okolnosťami.

  • 7. zasľúbenie: „Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.“ (Mat.6:34)

Boh sa postará o to, aby naše skúšky neboli ťažšie, ako sme schopní uniesť. (1.Kor.10:13). Boh sa postará o to, aby naša sila, kým žijeme, bola dostatočná. (Deut. 33:25).

Každý deň má svoje starosti a povinnosti. Nikdy ich však nie viac, ako môžeme z jeho milosti uniesť. Každý deň bude nad nami jeho milosrdenstvo, ktoré sa obnovuje každé ráno . Jeho milosrdenstvo je dostatočné na starosti pre daný deň. (Plač. Jerem. 3:22-23). Boh od nás nebude požadovať žiadny dobrý skutok, ku ktorému by nám neposkytol všetku potrebnú milosť. (2. Kor.9:8).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345