Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 2.časť

A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? (Mat.6:27-30)

Text Matúš 6:25-34 obsahuje najmenej sedem zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať za vieru a oslobodiť sa od ustarostenosti. Včera sme sa zoznámili so zasľúbeniami 1 a 2, dnes sa pozrieme na zasľúbenia 3 a 4.

  • 3.zasľúbenie: "A kto z vás si svojou ustarostenosťou môže predĺžiť život čo len o jeden lakeť?" (Mat.6,27)

Tento druh zasľúbenia je založený na skutočnosti, že ustarostenosť nám jednoducho neprinesie nič dobré. To je prísľub. Nie je to hlavný argument, ale niekedy musíme byť na seba prísni a povedať si: "Duša, toto trápenie je úplne zbytočné. Nič ti nedá. Kazíš tým nielen svoj deň, ale aj deň mnohých iných ľudí. Zriekni sa toho. Nechaj to na Boha. A venuj sa svojej práci." Ustarostenosť neprináša nič hodnotné. To je prísľub. Verte mu. Konajte podľa neho.

  • 4.zasľúbenie: "Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: ani sa nenamáhajú, ani nepradú, ale hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?" (Mat.6,28-30)

V porovnaní s poľnými kvetmi máme pre Boha oveľa väčšiu hodnotu, pretože budeme žiť večne, a tak mu budeme môcť ako jeho milované deti prinášať večnú chválu.

Napriek tomu má Boh taký prebytok tvorivej energie, že ju vynakladá na starostlivosť o kvety, ktoré vydržia len niekoľko dní. Určite teda využije tú istú energiu a tvorivú zručnosť a použije ju na starostlivosť o svoje deti, ktoré budú žiť večne. Otázka znie: uveríme tomuto zasľúbeniu a odložíme ustarostenosť o náš život?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345