Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. september - Vďačnosť počas búrky

Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. (Luk.17:24)

Letel som v noci z Chicaga do Minneapolisu a v lietadle som bol takmer sám. Pilot oznámil, že nad jazerom Michigan sa blíži búrka a obíde ju smerom na západ, aby sa vyhol turbulenciám. Ako som tak sedel a hľadel do tmy, zrazu sa celá obloha rozžiarila a hlboko pod nami som na chvíľu uvidel  hradbu jasných  bielych oblakov, ktoré po chvíli zmizli. O sekundu na to sa objavil na obzore od severu na juh obrovský biely svetelný tunel a opäť sa rozplynul v čiernej tme. Čoskoro sa takmer neprestajne blýskalo a z priepasti spoza vzdialených bielych mračien vyrážali svetelné záblesky.

Iba som tak sedel a takmer neveriacky krútil hlavou. Ó, Pane, ak sú toto len iskry z brúsenia tvojho meča, aký bude deň tvojho príchodu! A spomenul som si na Kristove slová: "Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň." (Luk.17:24).

Aj teraz, keď si spomínam na ten pohľad, napĺňa ma pocit vnímania veľkoleposti  Božej slávy. Ďakujem Bohu, že znova a znova prebúdza moje srdce, aby po ňom túžilo, aby ho videlo, aby si sadlo a hodovalo pri Božej hostine a klaňalo sa Kráľovi slávy. Hodovacia sieň je veľmi veľká. Pridajte sa!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345