Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. september - Milosť ako dar

Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? (1.Kor. 4:7)

Predstavte si spasenie ako dom, v ktorom bývate. Poskytuje vám ochranu, je zásobený dobrým jedlom a nápojmi, ktoré vydržia naveky. Nikdy sa nerozpadne ani nezostarne. Z jeho okien sú nádherné a upokojujúce výhľady. Boh ho postavil za veľkú cenu pre seba a svojho Syna a dal vám ho naveky na užívanie zadarmo a bez nároku na odmenu. "Kúpna" zmluva sa nazýva "Nová zmluva". Jej podmienky sú nasledovné: "Tento dom sa stane a zostane tvojím, ak ho prijmeš ako dar a budeš sa tešiť z Otca a Syna, ktorí spolu s tebou obývajú tento dom. Tento Boží dom nepoškvrníš tým, že v ňom budeš ukrývať iných bohov, ani neodvrátiš svoje srdce za inými pokladmi, ale nájdeš svoje uspokojenie v spoločenstve s Bohom v tomto dome."

Nebolo by hlúpe povedať áno na túto dohodu a potom si najať právnika, aby vypracoval plán amortizácie s mesačnými splátkami v nádeji, že sa vám nejako podarí našetriť a zaplatiť za tento dom? Dom by ste potom nepovažovali za dar, ale za kúpu. Boh by už nebol bezplatným darcom. A vy by ste boli zotročení požiadavkami, o ktorých sa vám ani nesnívalo, že by ich predávajúci na vás mohol klásť.

Ak má byť milosť zadarmo - čo je zmysel milosti, nemôžeme ju vnímať ako niečo, čo treba splatiť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345