Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. september - Nádej pre najhorších hriešnikov

„Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať.“ (2.Moj. 33:19)

Mojžiš potreboval nádej, že Boh sa môže zmilovať aj nad zatvrdnutým ľudom, ktorý sa dopustil modloslužby a pohŕdal Bohom, ktorý ho vyviedol z Egypta. Aby dal Mojžišovi nádej, ktorú potreboval, Boh povedal: „Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať.“ Inými slovami: "Moje rozhodnutia nezávisia od toho, aký je človek dobrý, alebo zlý, ale výlučne od mojej slobodnej, zvrchovanej vôle. Preto nikto nemôže povedať, že je príliš zlý na to, aby som mu nemohol preukázať milosť." Ak by tomu tak nebolo, znamenalo by to, že Boh nie je slobodný a vyvolenie nie je bezpodmienečné.

Učenie o bezpodmienečnom vyvolení je učením o nádeji aj pre najhorších hriešnikov. Znamená to, že ak ste kandidátom na udelenie milosti, vaša minulosť nemá nič spoločné s Božím vyvolením. To je dobrá správa. Ak ešte nie ste znovuzrodení a neboli ste privedení k spasiteľnej viere v Ježiša Krista, neupadajte do beznádeje v domienke, že prílišná skazenosť vášho minulého života je neprekonateľnou prekážkou Božieho milostivého pôsobenia vo vašom živote. Boh rád dokazuje veľkosť svojej milosti tým, že zachraňuje aj tých najhorších hriešnikov.

Opustite svoj hriešny život a volajte k Bohu. Aj počas čítania, alebo počúvania tohto denného zamyslenia sa Boh môže k vám milostivo skloniť a povzbudí vás, aby ste mohli prijať jeho ponúkanú milosť. „Poďte, vyjasnime si to!“ hovorí Hospodin. „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.“ (Iz.1:18).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345