Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. august - Posolstvo pre stvorenie

Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. (Rim.1:22-23)

Bola by to veľká hlúposť a tragédia, keby muž miloval svoj snubný prsteň viac ako svoju nevestu. A práve to sa podľa tohto textu stalo. Ľudia sa zamilovali do napodobneniny Božej dokonalosti vo stvorení a stratili schopnosť vidieť nádheru Božej lásky, moci a slávy.

Božie posolstvo pre stvorenie je toto:

Za celým týmto úžasným vesmírom stojí veľký Boh slávy, moci a štedrosti; patríme mu, pretože nás stvoril. Má s nami  trpezlivosť, keď nás udržiava pri živote napriek našej  vzdorovitosti.. Obráťme sa a vložme do neho svoju nádej a tešme sa v prvom rade z neho, nielen z jeho diela.

Podľa Žalmu 19:1-2  „deň dňu odovzdáva správu“ tohto posolstva všetkým, ktorí sú ochotní počúvať. „Nebesia rozprávajú o Božej sláve“ oslnivo jasným slnkom, modrou oblohou, mrakmi a nevýslovnými tvarmi a farbami a nádhernými vzormi všetkých viditeľných vecí. „Noc noci zvestuje poznanie“ toho istého posolstva všetkým, ktorí chcú počúvať v noci, a hovorí veľkou , tmavou, nekonečnou oblohou a nespočetnými hviezdami, nádherným šumením vánku a polárnou žiarou.

Deň a noc hovoria jedno a to isté: Boh je slávny! Boh je slávny! Boh je slávny! Odvráťte sa od uctievania stvorenia ako svojho najvyššieho uspokojenia a radujte sa v Pánovi slávy.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345