Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. august - Zmiluj sa nado mnou, Bože

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! (Žalm 51:1)

Trikrát: "Zmiluj sa", "podľa svojej milosti" a "pre svoje veľké milosrdenstvo".

To je to, čo Boh zasľúbil v 2. Moj. 34:6-7: „Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh! Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané.“

Dávid vedel, že existujú vinníci, ktorým sa neodpustí. A sú aj vinníci, ktorí vďaka nejakému tajomnému dielu vykúpenia nebudú považovaní za vinníkov, ale bude im odpustené. V Žalme 51:1 vyjadruje, ako sa chopiť tohto tajomstva:

" Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky.“ O tajomstve tohto zotretia priestupkov vieme dnes viac ako Dávid. Poznáme Krista. Ale jeho milosrdenstva sa chytáme rovnakým spôsobom ako on.

Rozhodujúcou vecou, ktorú Dávid robí, je, že sa bezmocne obracia k Božiemu milosrdenstvu a láske. Dnes to znamená obrátiť sa bezmocne ku Kristovi, ktorého krv nám zabezpečuje všetko milosrdenstvo, ktoré potrebujeme.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345