Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. august - Zmysel stvorenia

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril; muža a ženu ich stvoril. (1. Moj.1:27)

Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby bol svet plný Božej podoby. Sme Božie podoby. Sedem miliárd živých obrazov Boha, aby si nikto nemohol nevšimnúť zmysel stvorenia.

Nikomu (ak nie je slepý ako kameň) nemôže uniknúť zmysel existencie ľudstva, vidieť Boha – ktorý nás pozná , miluje a prejavuje sa. Anjeli volajú v Izaiášovi 6:3: "Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy!" Je plná sedem miliárd živých nositeľov obrazov jeho slávy. Slávne obrazy.

Ale nie sú to iba ľudia. Je to aj príroda! Prečo nás obklopuje taký úchvatný svet? Prečo je taký nekonečne obrovský vesmír? Raz som čítal, že vo vesmíre je viac hviezd, ako je slov, ktoré kedy vyslovili všetci ľudia všetkých čias. Prečo je ich toľko? Také veľké? Také jasné? V takých nepredstaviteľných vzdialenostiach? Biblia o tom hovorí úplne jasne: "Nebesá zvestujú Božiu slávu" (Žalm 19:1).

Ak sa niekto pýta: "Ak je Zem jedinou obývanou planétou a človek jediným rozumným obyvateľom medzi hviezdami, prečo je vesmír taký veľký a prázdny?", tak odpovedáme. "Prečo je vesmír taký veľký a prázdny? Nie je to kvôli nám. Je taký kvôli Bohu. A to je slabé prirovnanie. On je slávnejší. Väčší vo svojej moci. Väčší vo svojej veľkosti. Väčší v jasnosti. Väčší ako všetky galaxie dohromady. Jeden múdry muž povedal, že vesmír je ako oriešok, ktorý Boh nosí vo vrecku.

Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, milovali a ukazovali, aký je. A naznačil nám, aký je: je ako vesmír.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345