Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. august - Vládca celej prírody

Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. (Prísl. 16:33)

Moderným jazykom by sme povedali: "Kocky sú hodené ale o každej hre rozhoduje Boh." Povedané inými slovami: Žiadne udalosti nie sú také bezvýznamné, aby ich Boh nepoužil pre svoje zámery. Ježiš povedal: „Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave.“ (Mat.10:29 - 30). Každá kocka v kasínach, každý drobný vtáčik, ktorý zahynie v  lese – o tom všetkom Boh vie.

V knihe Jonáš Boh prikazuje rybe, aby prehltla človeka (1:17), prikáže rastline, aby vyrástla v tieni (4:6), a prikáže červovi, aby ju zahubil (4:7). A vysoko nad rybami a červami sú umiestnené hviezdy, ktoré na Boží príkaz zaujímajú svoje pozície.

„Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril! Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene; pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden.“ (Izaiáš 40:26)

A čo viac môžeme povedať o prírodných udalostiach na tomto svete - od počasia cez pohromy až po choroby a smrteľné postihnutia.

Ustanovuje svoje zákony;

Určuje hviezdam a slnku ich dráhy

A poslušne tam  svietia.

Kopce a hory,

rieky a pramene,

hlbiny oceánu

ohlasujú jeho  svätosť.

 

("Nech všetko žije", Katherine Davis)

Stojme teda v pokoji a úžase, lebo vieme, že žiadna prírodná udalosť nie je mimo Božích múdrych a dobrých zámerov a nevymkne sa spod jeho dokonalej kontroly.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345