Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. august - Prečo podliehame sexuálnemu hriechu

Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha! (Žalm 51:10-12)

Prečo Dávid neprosí za sexuálnu zdržanlivosť? Prečo sa nemodlí za ľudí, aby mu pomáhali chrániť sa pred žiadostivosťou? Prečo sa nemodlí za oči a myšlienky bez sexuálnej žiadostivosti? V tomto žalme vyznania a pokánia po tom, čo znásilnil Batšebu, by ste očakávali, že Dávid bude prosiť o niečo také. Dôvodom je, že vie, že sexuálny hriech je znakom nedostatku, nie choroba.

Ľudia podľahnú sexuálnemu hriechu, pretože nemajú plnosť radosti a šťastia v Kristovi. Ich duch nie je pevný a stály. Sú rozkolísaní. Keď príde pokušenie ľahko mu podľahnú, pretože Boh nemá v ich túžbach a myšlienkach najvyššie miesto, také aké by mal mať.

Dávid to o sebe vedel. Platí to aj o nás. Dávid nám svojou modlitbou ukazuje, aká je skutočná potreba tých, ktorí sexuálne hrešia: Boh! Mať radosť v Bohu. Je to pre nás dôležité poznanie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345