Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. júl - Boh má potešenie robiť nám dobre

Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. (Luk.12:32)

Ježiš nebude sedieť bokom a nenechá nás vzdať sa bez boja. Berie do rúk zbraň Slova a s jeho mocou pomáha všetkým, ktorí bojujú o vieru. Jeho cieľom je poraziť naše obavy, že Boh nie je taký dobrý - že nie je dobrotivý, žehnajúci a  láskavý, ale je na nás  podráždený - zle naladený a nahnevaný.

Niekedy, aj keď v mysli veríme, že Boh je k nám dobrý, v srdci však môžeme mať pocit, že jeho dobrota je nejako vynútená alebo obmedzená, že je ako sudca, ktorého šikovný advokát vmanévroval do kúta kvôli nejakej technickej chybe súdneho konania, kvôli ktorej musí zamietnuť potrestanie obvineného, ktorého by najradšej poslal do väzenia.

Ježiš  nám však  chce pomôcť, aby sme sa tak necítili voči Bohu. V Lukášovi 12:32 sa nám snaží opísať neopísateľnú hodnotu a výnimočnosť Boha tým, že ukazuje, akú veľkú radosť má z toho, že nám dáva kráľovstvo.

"Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo." Každé slovíčko tejto úžasnej správy  má pomôcť zbaviť nás strachu, o ktorom Ježiš vie, že s ním zápasíme; totiž že Boh môže upustiť od svojich dobrodení; že je na nás nahnevaný a najradšej by nás stále trestal.

Uvedený text u Lukáša 12:32 hovorí  o Božej povahe, o tom, aký je v skutočnosti Boh. Je to verš o tom, čo robí Bohu radosť - nielen o tom, čo Boh urobí alebo čo musí urobiť, ale o tom, čo robí rád, čo miluje a z čoho má radosť. Každé slovo je dôležité.  "Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo."

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345