Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. jún - Úkryt pre bezmocných

Aká nesmierna je tvoja dobrota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. (Žalm 31:20)

Skúsenosť budúcej milosti často závisí od toho, či sa utečieme k Bohu, alebo budeme pochybovať o jeho starostlivosti a budeme hľadať úkryt inde.  Pre tých, ktorí sa utiekajú k Bohu, má pripravených mnoho bohatých zasľúbení.

  • Nikto, kto sa k utieka k nemu, nebude odsúdený.(Žalm 34:22)
  • On je štítom pre všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú. (2.Sam.22:31)
  • Blahoslavení sú tí, ktorí sa k nemu utiekajú. (Žalm 2,12)
  • Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia; pozná tých, čo sa utiekajú k nemu. (Náhum 1:7)

Za to, že hľadáme útočisko  v Bohu si nič nezaslúžime. Hľadanie útočiska, pretože sme slabí a potrebujeme ochranu, nie je dielom, ktorým  by sme sa mohli chváliť našou sebestačnosťou. Poukazuje len na to, že sa považujeme za bezmocných a potrebujeme úkryt pre záchranu.

Vo všetkých tých zasľúbeniach, ktoré sme  citovali, je podmienkou Božieho požehnania to, že sa k nemu utiekame. Nezaslúžime si za to nič. Je to znakom zúfalstva, priznanej slabosti, vnútornej potreby a hľadania istoty. Zúfalstvo nie je zásluha; prosí o milosť a očakáva milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345