Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. júl - Kedy budem spokojný?

Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.(Ján 17:26)

Predstavte si, že by ste sa mohli navždy tešiť z toho, čo je najpríjemnejšie, s neobmedzenou a narastajúcou energiou a vášňou. Ale to nie je naša skúsenosť. V ceste našej úplnej spokojnosti na tomto svete stoja tri veci:

  1. Nič na tomto svete nemá dostatočne veľkú hodnotu, aby uspokojilo najhlbšie túžby nášho srdca.
  2. Chýbajú nám sily, aby sme si vychutnali najvzácnejšie poklady do ich maximálnej hodnoty.
  3. Naša radosť z vecí sa raz skončí. Nič tu na zemi netrvá večne.

Ak sa však naplní Ježišov cieľ z Jánovho evanjelia 17:26, všetko toto sa zmení. On sa za nás modlí k svojmu Otcovi: „Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.“ Boh nemiluje Syna takým spôsobom, ako miluje hriešnikov. Miluje Syna, pretože Syn je hodný nekonečnej lásky. Miluje ho, pretože milovať  Syna je pre neho potešením. Ježiš sa preto modlí, aby toto potešenie, ktoré má Boh vo svojom Synovi, bolo aj naším potešením v ňom.

Ak sa Božie potešenie v Synovi stane aj naším potešením, potom predmet nášho potešenia, Ježiš, bude pre nás nevyčerpateľne vzácny. Nemožno si predstaviť väčší poklad, ako keď predmetom našej lásky je Boží Syn. K tomu však potrebujeme pridať to, za čo sa Ježiš modlí; totiž aby naša schopnosť - naša vášeň - vychutnávať tento nevyčerpateľný poklad nebola obmedzená ľudskými slabosťami. Vtedy sa budeme môcť tešiť z Božieho Syna s radosťou ktorú môže dať iba jeho všemohúci Otec.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345