Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1344 Božie vyvolenie J. Piper John Piper odpovedá 125
1343 Homosexuálne manželstvá v cirkvi J. Piper John Piper odpovedá 137
1337 Čo znamená žiť v tele? J. Piper John Piper odpovedá 138
1336 Spopolniť telo alebo pochovať? J. Piper John Piper odpovedá 252
1327 Božia zvrchovanosť J. Piper John Piper odpovedá 205
1316 Podobenstvo o desiatich pannách 2 J. Piper John Piper odpovedá 141
1304 Podobenstvo o desiatich pannách 1 J. Piper John Piper odpovedá 182
1291 Ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych? P. Hanes John Piper odpovedá 170
1285 Homosexuálne vzťahy J. Piper John Piper odpovedá 189
1257 Dvíhanie rúk pri chválach J. Piper John Piper odpovedá 155
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 162
1 Vystava-O Biblii Portréty 2278
1 Svedectvo-Kamila Portréty 2726
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3700
1 Vychvátenie-2 S. Mihál Otázky a odpovede 3363
1 Islam-1 2763
1 Islam-2 2639
1 Pohladnica z Nepálu 2 Portréty 2839
1 Svedectvo-Zuzana Rádio Logos Portréty 2200
1 Som spasená-svedectvo Portréty 1979

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345