Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 292
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 318
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 232
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 223
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 333
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 211
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 360
Pochybujem o Bohu. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 166
Ako byť kresťanom v škole? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 167
Je možné byť vyliečený zo závislosti? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 179
Ako si nájsť čas pre Boha? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 234
Čo je to pastoračná starostlivosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 163
Čo je to charizmatické hnutie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 171
Kedy môžem opustiť môj cirkevný zbor? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 111
Ako duchovne rásť a neklesať? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 241
Uvádza nás Boh do pokušenia? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 134
Ako bojovať vo viere so závislosťou? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 127
Čo znamená byť nepriateľom voči svetu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 144
Čo je to psychoanalytická teória? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 124
Ako rozpoznať svoj duchovný dar? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 124

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345