Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1560 Manželstvo kresťana s neveriacim J. Piper John Piper odpovedá 277
1545 Zatvrdené srdce J. Piper John Piper odpovedá 321
1442 Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti J. Piper John Piper odpovedá 256
1440 Manželská nevera J. Piper John Piper odpovedá 270
1436 Prečo moja viera nemení môj život? J. Piper John Piper odpovedá 277
1431 Ako nájsť dobrú cirkev? J. Piper John Piper odpovedá 284
1421 Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? J. Piper John Piper odpovedá 275
1418 Čo manželstvo potrebuje najviac? J. Piper John Piper odpovedá 302
1416 Ako čítať Bibliu J. Piper John Piper odpovedá 218
1402 Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? J. Piper John Piper odpovedá 245
1398 Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? J. Piper John Piper odpovedá 295
1395 Budeme sa modliť v nebi? J. Piper John Piper odpovedá 203
1379 Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? J. Piper John Piper odpovedá 231
1376 Život s neveriacim manželom? J. Piper John Piper odpovedá 248
1375 Ako budeme v nebi prežívať radosť ? J. Piper John Piper odpovedá 317
1372 Ako súvisí krst so spasením človeka? J. Piper John Piper odpovedá 204
1368 Koľko máme dávať Bohu? J. Piper John Piper odpovedá 188
1359 Čo je to krst Duchom svätým? J. Piper John Piper odpovedá 257
1353 Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda? J. Piper John Piper odpovedá 278
1349 Akú má satan moc? J. Piper John Piper odpovedá 289

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345