Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1035
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1136
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 985
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1112
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1061
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 954
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 926
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1019
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 836
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 852
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1087
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 819
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1004
Pochybujem o Bohu. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 729
Ako byť kresťanom v škole? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 753
Je možné byť vyliečený zo závislosti? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 720
Ako si nájsť čas pre Boha? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 900
Čo je to pastoračná starostlivosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 818
Čo je to charizmatické hnutie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 730
Kedy môžem opustiť môj cirkevný zbor? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 613

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345