Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? P. Hanes Otázky a odpovede 1112
1 Práca so závislými J. Brenkus Portréty 1073
1 Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? P. Hanes Otázky a odpovede 999
1 Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? P. Hanes Otázky a odpovede 1040
1 Bol som narkoman Lubor S. Portréty 1150
1 Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? P. Hanes Otázky a odpovede 1054
1 Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? P. Hanes Otázky a odpovede 971
1 Čo je to pravda? P. Hanes Otázky a odpovede 1015
1 Svedectvo Milan H. HCJB 1183
1 Najväčšie prikázanie P. Hanes Otázky a odpovede 1049
1 Prečo som kresťanom? P. Hanes Otázky a odpovede 1085
1 Svedectvo 4 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1091
1 Svedectvo Oľga - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1183
1 Svedectvo ANDREA 3 Andrea D. 1123
1 Svedectvo Miťo - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1085
1 Svedectvo Včeláková Rádio Logos Portréty 1140
1 Svedectvo ANDREA 1 Andrea D. 1334
1 Svedectvo ANDREA 2 Andrea D. 1283
1 Svedectvo 3 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1076
1 Svedectvo 1 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1054

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345