Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? P. Hanes Otázky a odpovede 951
1 Čo je to pravda? P. Hanes Otázky a odpovede 996
1 Svedectvo Milan H. HCJB 1158
1 Najväčšie prikázanie P. Hanes Otázky a odpovede 1033
1 Prečo som kresťanom? P. Hanes Otázky a odpovede 1069
1 Svedectvo 4 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1057
1 Svedectvo Oľga - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1159
1 Svedectvo ANDREA 3 Andrea D. 1096
1 Svedectvo Miťo - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1056
1 Svedectvo Včeláková Rádio Logos Portréty 1110
1 Svedectvo ANDREA 1 Andrea D. 1306
1 Svedectvo ANDREA 2 Andrea D. 1257
1 Svedectvo 3 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1045
1 Svedectvo 1 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1023
1 Pochybujete o Božej existencii? P. Hanes Otázky a odpovede 782
1 Ako veriť biblii P. Hanes Otázky a odpovede 856
1 Pravé kresťanské učenie P. Hanes Otázky a odpovede 831
1 Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? P. Hanes Otázky a odpovede 840
1 Kresťanský postoj k filozofii P. Hanes Otázky a odpovede 741
1 Odporujú si časti biblie? P. Hanes Otázky a odpovede 873

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345