Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 474
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 704
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 614
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 576
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 556
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 536
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 517
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 440
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 408
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 414
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 441
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 549
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 483
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 486
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 493

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345