Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 685
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 906
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 812
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 757
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 769
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 710
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 748
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 637
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 590
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 603
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 631
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 751
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 677
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 724
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 720

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345