Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 460
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 379
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 343
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 303
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 294
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 282
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 223
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 205
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 215
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 229
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 317
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 280
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 248
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 257

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345