Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 402
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 617
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 532
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 498
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 467
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 452
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 438
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 354
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 338
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 341
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 358
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 457
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 407
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 410
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 411

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345