Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 344
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 304
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 280
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 263
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 253
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 187
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 180
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 190
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 199
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 280
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 254
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 221
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 224

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345