Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 546
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 772
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 685
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 633
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 627
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 592
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 580
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 507
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 473
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 476
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 504
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 613
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 547
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 547
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 572

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345