Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 747
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 962
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 872
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 806
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 826
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 792
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 797
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 688
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 646
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 657
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 687
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 809
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 733
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 776
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 792

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345