Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 263
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 508
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 423
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 384
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 349
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 341
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 333
Ježiš-Pán soboty Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 255
Uzdravenie v rybníku Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 230
Vyčistenie chrámu Úvahy, zamyslenia A. L. Franka Ako žiť 244
Ako sa narodiť znova 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 254
Ako sa narodiť znova 1 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 344
Ježišovi prví učeníci Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 310
Detstvo Ježiša Krista Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 291
Svedectvo Jana K. Svedectvá HCJB 301

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345