Loading Player...

Nasledovná otázka je veľmi osobná: Váš život je iste rušný, kazateľský život je rušný a máte deti. Ako ste v priebehu rokov našli spôsob, ako si s manželkou čo najlepšie porozumieť pri výchove detí, hlavne, keď boli ešte malé ? Ako ste sa pri výchove dokázali vzájomne budovať a povzbudzovať? Čo si z tých čias pamätáte, ako ste to s manželkou zvládali?


Myslím si, že najväčšou investíciou, ktorú môžu manželia navzájom do seba vložiť je investícia do vlastnej duše. Mám na mysli toto: Ak sa oženíte, všetko je ružové a skvelé. Máte sa radi. A čas plynie a vy čítate rôzne knihy, v ktorých sa ich autori pýtajú: "Ako investuješ do svojej manželky?" "Ako? Ako investujem do svojej ženy? Čo to vôbec znamená?

Myslím, že najľahšie je začať od seba, od premeny svojej vlastnej duše, svoju premenu si dať za svoj cieľ. Manželstvo je práca na sebe. „Musím si prečítať ďalšiu knihu. Musím ísť na ďalší seminár. Musím sa naučiť správny jazyk lásky." To môže byť dobré, ale oveľa dôležitejšie je položiť si otázku: idem s tým k Pánovi? Investujem čas do rozhovoru s ním a chcem ho poprosiť : "Bože, urob zo mňa nového človeka"? To nie je len prosba, ktorú sa modlíte na začiatku svojho kresťanského života. Tí z nás, ktorí žijeme dostatočne dlho, vieme, že sme hriešnici aj dnes, rovnako, ako na začiatku. A ja musím pracovať na svojej duši, aby som, keď sa rozprávam so svojou manželkou, nielenže ju budoval, ale aby som bol novým človekom, ktorý miluje viac, ako včera.

Bojuj za svoju vlastnú svätosť

Takže aj teraz, vo veku 73 rokov, bojujem za svoje manželstvo každý deň tým, že bojujem za svoju svätosť. Čerpám silu z Biblie a prosím, aby som nebol zlý, aby som nebol kritický. Prosím o lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, láskavosť, miernosť, vernosť, sebaovládanie. To je obraz šťastného manželstva. A hlavný boj prebieha tu, vo mne. A keď vznikne konflikt, práve vo mne prebieha hlavný boj.

Text, ktorý je podľa mňa nesmierne dôležitý, je Kolosanom 3:13: "Znášajte sa navzájom... odpúšťajte si". "Znášať" by sa dalo preložiť ako posilňovať sa. Ale znášať sa je dosť neromantické slovo. Ale tak to býva.

Odpustenie je úžasná a nádherná vec. Každý manželský partner si musí urobiť ako svoje zamestnanie, že bude prosiť o odpustenie a dávať odpustenie. Povedal by som, že sa to musí diať takmer denne. Ale je tu háčik, ktorý som sa naučil veľmi rýchlo. Ona si myslí, že to, čo ma trápi, nie je hriech a nemusí mi to odpustiť. Nemá z čoho robiť pokánie. A preto ani ja nemám čo odpúšťať. A to ma hnevá. Čo teraz? Znie to síce smiešne, ale je to vážne.

Odložte to na kompostovisko

Biblia je skvelá kniha. Je to najlepšia kniha o manželstve, aká existuje. Píše sa tam: "Znášajte sa navzájom." Čo to znamená? Aj ja som napísal knihu o manželstve. Asi najdôležitejšia vec v tej knihe je ilustrácia s kompostovou kopou. Každé manželstvo potrebuje kompostovisko.

Viete, čo je to kompostovisko? Znamená to, že máte peknú zelenú záhradu, ktorá je skvelým miestom na trávenie voľného času. A váš vzťah má v sebe nejaké škaredé, špinavé, mizerné zlozvyky, ktoré ani jeden z vás nepovažuje za hriech. A to môže byť nebezpečné. Preto si postavíte kompostovisko ďaleko v kúte vašej manželskej záhrady a tento manželov, či manželkin zlozvyk hodíte do kompostu.

A potom môžete ísť oddychovať, ale z kompostoviska a celú noc cítiť hnilobný zápach. Alebo si kompostovisko zakryjete závesom, aby ste necítili smrad a vedľa na zelenej tráve si urobíte piknik pri piknikovom stole so ženou, ktorú ste si vzali. Kým sú všetky tvoje haraburdy a všetky jej haraburdy na kompostovej kope, obaja viete, že tam sú, ale zápach necítite. Je zakrytý za závesom . A obaja si hľadíte do očí a pritom viete, že za plachtou vzadu je tlejúce kompostovisko. "Nebudeme o tom teraz hovoriť. Budeme si užívať naše vnúčatá a grilovať."

Vyrovnajte sa s vlastným hriechom

Zvyky nie sú podstatné. Podstatné sú veci duše: postoje, pocity, hnev, radosť. A práve tam sa vedie boj – nad Bibliou, s Ježišom - aby ste ráno, keď vstanete a po polhodine s Ježišom si sadnete k raňajkám, mohli byť vyrovnaní s vlastným hriechom a s jeho vyznaním boli schopní hovoriť o veciach, ktoré vás povznášajú hore.

Myslím, že toto je obľúbený verš mojej manželky, keď ide o vzťahy: „Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť.“ (Efez.4:29). A práve to mi neustále vyčíta: "Mal by si to robiť lepšie."

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345