Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1528 V čo veríme - Nicejské vierovyznanie J. Piper John Piper odpovedá 345
1512 Ako nasledovať Krista J. Piper John Piper odpovedá 323
1510 Ako viesť ľudí ku Kristovi? J. Piper John Piper odpovedá 300
1497 Koľko sa máme snažiť robiť pre Boha? J. Piper John Piper odpovedá 362
1496 Prečo potrebujem byť spasený? J. Piper John Piper odpovedá 414
1491 Je viera v Božiu Trojicu nutná pre spasenie? J. Piper John Piper odpovedá 453
1484 Prečo naše telá musia byť vzkriesené? J. Piper John Piper odpovedá 419
1481 Homosexuálne manželstvá J. Piper John Piper odpovedá 429
1470 Čo je milosť? J. Piper John Piper odpovedá 301
1469 Čo znamená „mať Božieho Syna“ J. Piper John Piper odpovedá 268
1468 Kalvinizmus vs. Arminianizmus podľa C.S Lewisa J. Piper John Piper odpovedá 287
1462 Prečo je potrebné vyznávať hriechy? J. Piper John Piper odpovedá 256
1461 Je Boh pokorný? J. Piper John Piper odpovedá 211
1459 Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper John Piper odpovedá 198
1458 Prečo slávime Veľkú noc J. Piper John Piper odpovedá 212
1456 Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? J. Piper John Piper odpovedá 279
1443 Modlitba a Božia vôľa J. Piper John Piper odpovedá 271
1565 Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? J. Piper John Piper odpovedá 206
1564 Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? J. Piper John Piper odpovedá 215
1561 Kto môže prijímať Večeru Pánovu? J. Piper John Piper odpovedá 247

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345