John Piper odpovedá

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky z reálneho života


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1359 Čo je to krst Duchom svätým? J. Piper John Piper odpovedá 43
1353 Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda? J. Piper John Piper odpovedá 44
1349 Akú má satan moc? J. Piper John Piper odpovedá 51
1344 Božie vyvolenie J. Piper John Piper odpovedá 50
1343 Homosexuálne manželstvá v cirkvi J. Piper John Piper odpovedá 63
1337 Čo znamená žiť v tele? J. Piper John Piper odpovedá 65
1336 Spopolniť telo alebo pochovať? J. Piper John Piper odpovedá 148
1327 Božia zvrchovanosť J. Piper John Piper odpovedá 139
1316 Podobenstvo o desiatich pannách 2 J. Piper John Piper odpovedá 83
1304 Podobenstvo o desiatich pannách 1 J. Piper John Piper odpovedá 87
1291 Ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych? P. Hanes John Piper odpovedá 111
1285 Homosexuálne vzťahy J. Piper John Piper odpovedá 125
1257 Dvíhanie rúk pri chválach J. Piper John Piper odpovedá 104
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 102

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345