John Piper odpovedá

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky z reálneho života


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1528 V čo veríme - Nicejské vierovyznanie J. Piper John Piper odpovedá 243
1512 Ako nasledovať Krista J. Piper John Piper odpovedá 227
1510 Ako viesť ľudí ku Kristovi? J. Piper John Piper odpovedá 208
1497 Koľko sa máme snažiť robiť pre Boha? J. Piper John Piper odpovedá 267
1496 Prečo potrebujem byť spasený? J. Piper John Piper odpovedá 315
1491 Je viera v Božiu Trojicu nutná pre spasenie? J. Piper John Piper odpovedá 296
1484 Prečo naše telá musia byť vzkriesené? J. Piper John Piper odpovedá 330
1481 Homosexuálne manželstvá J. Piper John Piper odpovedá 313
1470 Čo je milosť? J. Piper John Piper odpovedá 240
1469 Čo znamená „mať Božieho Syna“ J. Piper John Piper odpovedá 236
1468 Kalvinizmus vs. Arminianizmus podľa C.S Lewisa J. Piper John Piper odpovedá 245
1462 Prečo je potrebné vyznávať hriechy? J. Piper John Piper odpovedá 205
1461 Je Boh pokorný? J. Piper John Piper odpovedá 185
1459 Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper John Piper odpovedá 170
1458 Prečo slávime Veľkú noc J. Piper John Piper odpovedá 195
1456 Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? J. Piper John Piper odpovedá 247
1443 Modlitba a Božia vôľa J. Piper John Piper odpovedá 210
1565 Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? J. Piper John Piper odpovedá 186
1564 Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? J. Piper John Piper odpovedá 190
1561 Kto môže prijímať Večeru Pánovu? J. Piper John Piper odpovedá 215

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345