Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1068
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1494
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1672
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 580
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 545
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 492
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 456
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 456
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 402
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 431
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 481
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 503
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 480
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 482
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 485
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 475
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 555
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 395
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 456
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 367

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345