Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1654
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2188
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2362
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1113
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1062
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1005
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 995
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 986
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 887
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 929
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 990
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 976
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 958
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 943
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1013
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 899
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1046
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 837
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 965
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 847

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345