Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1043
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1475
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1645
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 566
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 530
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 474
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 447
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 446
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 390
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 423
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 471
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 491
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 462
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 470
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 467
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 466
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 542
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 383
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 444
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 358

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345