Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1142
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1604
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1788
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 637
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 604
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 560
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 521
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 520
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 462
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 499
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 540
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 554
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 540
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 539
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 549
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 522
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 606
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 445
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 511
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 421

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345