Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1078
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1521
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1697
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 591
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 559
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 508
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 471
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 468
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 413
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 443
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 491
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 517
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 493
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 497
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 497
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 489
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 563
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 404
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 466
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 379

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345