Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 880
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1117
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1213
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 416
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 410
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 360
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 361
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 331
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 290
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 335
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 381
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 389
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 352
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 359
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 355
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 377
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 444
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 287
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 333
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 244

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345