Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1316
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1792
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1983
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 830
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 757
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 714
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 707
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 682
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 609
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 645
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 704
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 701
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 690
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 673
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 739
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 644
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 780
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 581
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 658
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 561

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345