Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1533
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2043
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2244
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1016
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 963
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 911
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 902
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 873
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 790
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 832
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 895
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 885
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 864
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 845
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 922
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 813
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 951
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 755
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 861
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 757

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345