Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1002
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1418
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1579
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 524
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 496
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 441
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 426
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 416
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 356
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 399
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 444
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 459
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 428
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 443
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 441
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 441
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 519
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 354
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 414
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 328

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345