Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 905
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1150
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1294
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 441
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 426
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 370
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 368
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 344
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 298
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 344
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 391
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 399
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 362
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 366
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 364
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 385
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 455
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 296
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 353
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 263

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345