Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 936
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1181
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1361
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 471
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 441
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 388
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 383
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 361
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 317
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 360
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 404
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 416
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 381
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 391
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 389
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 403
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 478
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 315
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 365
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 284

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345