Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1227
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1693
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1879
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 729
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 680
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 639
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 612
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 593
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 540
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 567
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 615
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 619
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 609
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 602
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 648
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 582
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 708
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 513
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 579
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 489

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345