Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 843
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1071
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1116
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 395
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 381
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 348
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 351
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 318
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 278
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 323
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 369
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 384
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 340
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 351
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 349
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 370
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 435
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 281
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 313
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 223

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345