Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1745
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2284
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2450
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1198
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1138
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1068
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1068
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1060
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 969
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1002
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1059
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1047
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1024
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1007
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1080
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 959
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1114
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 894
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 1028
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 900

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345