Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Jozef a jeho bratia 4 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 465
Jozef a jeho bratia 3 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 374
Jozef a jeho bratia 2 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 399
Jozef a jeho bratia 1 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 440
Svedectvo Nina M. Svedectvá HCJB 199
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 301
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 359
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 273
Viera v praxi 2 Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 173
Dobré skutky Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 176
Kresťan a hriech Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 181
Som spasený? Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 179
Viera v praxi 1 Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 179
Cirkev a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 159
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 193
Petrovo vyznanie Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 424
Uzdravenie posadnuteho Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 327
Podobenstvo o rozsievačovi Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 282
Kázeň na Hore-O dôvere Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 275
Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 Úvahy, zamyslenia A. L. Franka 255

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345