Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 281
Svedectvo 4 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 313
Svedectvo 3 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 311
Svedectvo 2 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 299
Jozef a jeho bratia 5 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 477
Jozef a jeho bratia 4 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 527
Jozef a jeho bratia 3 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 435
Jozef a jeho bratia 2 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 444
Jozef a jeho bratia 1 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 527
Svedectvo Nina M. Svedectvá HCJB 228
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 354
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 414
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 328
Viera v praxi 2 Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 208
Dobré skutky Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 211
Kresťan a hriech Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 225
Som spasený? Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 215
Viera v praxi 1 Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 221
Cirkev a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 191
Spasenie z milosti Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 226

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345