Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? P. Hanes Otázky a odpovede 1104
1 Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? P. Hanes Otázky a odpovede 1057
1 Práca so závislými J. Brenkus Portréty 1022
1 Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? P. Hanes Otázky a odpovede 951
1 Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? P. Hanes Otázky a odpovede 989
1 Bol som narkoman Lubor S. Portréty 1073
1 Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? P. Hanes Otázky a odpovede 989
1 Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? P. Hanes Otázky a odpovede 919
1 Čo je to pravda? P. Hanes Otázky a odpovede 965
1 Svedectvo Milan H. HCJB 1114
1 Najväčšie prikázanie P. Hanes Otázky a odpovede 1006
1 Prečo som kresťanom? P. Hanes Otázky a odpovede 1040
1 Svedectvo 4 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1016
1 Svedectvo Oľga - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1114
1 Svedectvo ANDREA 3 Andrea D. 1056
1 Svedectvo Miťo - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1012
1 Svedectvo Včeláková Rádio Logos Portréty 1071
1 Svedectvo ANDREA 1 Andrea D. 1267
1 Svedectvo ANDREA 2 Andrea D. 1222
1 Svedectvo 3 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1004

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345