Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Svedectvo 6 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 313
Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 330
Svedectvo 4 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 357
Svedectvo 3 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 364
Svedectvo 2 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 348
Jozef a jeho bratia 5 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 517
Jozef a jeho bratia 4 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 580
Jozef a jeho bratia 3 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 480
Jozef a jeho bratia 2 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 492
Jozef a jeho bratia 1 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 593
Svedectvo Nina M. Svedectvá HCJB 276
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 404
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 466
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 379
Viera v praxi 2 Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 241
Dobré skutky Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 245
Kresťan a hriech Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 259
Som spasený? Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 264
Viera v praxi 1 Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 255
Cirkev a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 224

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345