Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 209
Bol som narkoman Svedectvá Lubor S. Portréty 295
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 219
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 221
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 220
Svedectvo Milan H. Svedectvá HCJB 335
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 430
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 416
Svedectvo 4 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 246
Svedectvo Oľga - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 308
Svedectvo ANDREA 3 Svedectvá Andrea D. 287
Svedectvo Miťo - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 254
Svedectvo Včeláková Svedectvá Rádio Logos Portréty 307
Svedectvo ANDREA 1 Svedectvá Andrea D. 462
Svedectvo ANDREA 2 Svedectvá Andrea D. 468
Svedectvo 3 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 245
Svedectvo 1 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 243
Pochybujete o Božej existencii? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 225
Ako veriť biblii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 216
Pravé kresťanské učenie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 229

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345