Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 197
Bol som narkoman Svedectvá Lubor S. Portréty 269
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 204
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 210
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 211
Svedectvo Milan H. Svedectvá HCJB 308
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 420
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 405
Svedectvo 4 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 227
Svedectvo Oľga - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 280
Svedectvo ANDREA 3 Svedectvá Andrea D. 272
Svedectvo Miťo - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 237
Svedectvo Včeláková Svedectvá Rádio Logos Portréty 281
Svedectvo ANDREA 1 Svedectvá Andrea D. 441
Svedectvo ANDREA 2 Svedectvá Andrea D. 449
Svedectvo 3 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 233
Svedectvo 1 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 224
Pochybujete o Božej existencii? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 217
Ako veriť biblii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 206
Pravé kresťanské učenie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 210

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345