Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 387
Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 414
Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 380
Práca so závislými Rozhovory J. Brenkus Portréty 346
Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 369
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 298
Bol som narkoman Svedectvá Lubor S. Portréty 367
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 309
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 276
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 275
Svedectvo Milan H. Svedectvá HCJB 417
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 473
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 466
Svedectvo 4 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 317
Svedectvo Oľga - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 404
Svedectvo ANDREA 3 Svedectvá Andrea D. 368
Svedectvo Miťo - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 333
Svedectvo Včeláková Svedectvá Rádio Logos Portréty 413
Svedectvo ANDREA 1 Svedectvá Andrea D. 571
Svedectvo ANDREA 2 Svedectvá Andrea D. 553

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345