Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 993
Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 664
Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 703
Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 660
Práca so závislými Rozhovory J. Brenkus Portréty 652
Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 592
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 557
Bol som narkoman Svedectvá Lubor S. Portréty 647
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 582
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 532
Čo je to pravda? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 562
Svedectvo Milan H. Svedectvá HCJB 726
Najväčšie prikázanie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 687
Prečo som kresťanom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 727
Svedectvo 4 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 596
Svedectvo Oľga - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 689
Svedectvo ANDREA 3 Svedectvá Andrea D. 657
Svedectvo Miťo - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 617
Svedectvo Včeláková Svedectvá Rádio Logos Portréty 670
Svedectvo ANDREA 1 Svedectvá Andrea D. 865

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345