Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Ako hovoriť ľuďom o Bohu? V. Boško Otázky a odpovede 791
1 Kedy som závislý? V. Boško Otázky a odpovede 671
1 Žije vo mne Kristus? V. Boško Otázky a odpovede 822
1 Biblia a psychológia V. Boško Otázky a odpovede 674
1 Čo je prestalizmus a kontinualizmus V. Boško Otázky a odpovede 730
1 Skončil som s cirkvou V. Boško Otázky a odpovede 661
1 Kresťanstvo ma už nebaví V. Boško Otázky a odpovede 803
1 Má Boh o mňa záujem? V. Boško Otázky a odpovede 864
1 Čo je to závislosť? V. Boško Otázky a odpovede 794
1 Čo je Božia vôľa? V. Boško Otázky a odpovede 922
1 Kresťan a psychológia 1 V. Boško Otázky a odpovede 745
1 Čo sú to duchovné dary? V. Boško Otázky a odpovede 867
1 Som spasený? V. Boško Otázky a odpovede 770
1 Adamova DNA (YWAM) De Bruin, Kotůček Portréty 1165
1 Ak Boh neexistuje...4 R. Nagypál Apologetika 1091
1 Ak Boh neexistuje...3 R. Nagypál Apologetika 1143
1 Ak Boh neexistuje...2 R. Nagypál Apologetika 1031
1 Ak Boh neexistuje...1 R. Nagypál Apologetika 1189
1 Misia na Ukrajine 2016 M. Sonoga Portréty 1017
1 Misia v Afrike (OMBA) Wycliffe Slovakia Portréty 940

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345