Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Som závislý na pornografii. Čo robiť? V. Boško Otázky a odpovede 1596
1 Čo je to ohováranie? V. Boško Otázky a odpovede 1521
1 Psychológia kresťanské poradenstvo. V. Boško Otázky a odpovede 1251
1 Rozdiel medzi talentom a obdarovaním od Boha. V. Boško Otázky a odpovede 870
1 Ako si hľadať zamestnanie? V. Boško Otázky a odpovede 873
1 Boh existuje-5. Argument zo svedomia R. Nagypál Apologetika 1214
1 Boh existuje-4. Argument túžby R. Nagypál Apologetika 1224
1 Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM R. Nagypál Apologetika 1137
1 Boh existuje-2. Argument prvej príčiny R. Nagypál Apologetika 1149
1 Boh existuje-1. Argument dizajnu R. Nagypál Apologetika 1214
1 Ak Boh neexistuje...6 R. Nagypál Apologetika 1212
1 Prečo ma už Biblia nezaujíma 1? V. Boško Otázky a odpovede 812
1 Ako žiť vo svete? V. Boško Otázky a odpovede 787
1 Čo robiť, keď som závislý? V. Boško Otázky a odpovede 762
1 Postoj k bezdomovcom V. Boško Otázky a odpovede 875
1 Kresťan a psychológia 2 V. Boško Otázky a odpovede 767
1 Načo sú Duchovné dary? V. Boško Otázky a odpovede 712
1 Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? V. Boško Otázky a odpovede 717
1 Ak Boh neexistuje...5 R. Nagypál Apologetika 1169
1 Ako byť lepším kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 893

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345