Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 913
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 758
Islam-1 Rozhovory 360
Islam-2 Rozhovory 305
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 917
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 465
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 447
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 393
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 553
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 450
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 489
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 375
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 393
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 371
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 424
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 296
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 292
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 490
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 285
Pochybujem o Bohu. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 240

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345