Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Vystava-O Biblii Portréty 2313
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3749
1 Vychvátenie-2 S. Mihál Otázky a odpovede 3413
1 Islam-1 2804
1 Islam-2 2682
1 Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB P. Hanes Otázky a odpovede 1870
1 Je dobré byť sólo kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 1381
1 Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? V. Boško Otázky a odpovede 1387
1 Som závislý. Môžem byť ešte spasený? V. Boško Otázky a odpovede 1215
1 Ako často sa modliť? V. Boško Otázky a odpovede 1589
1 Čo je to pozitívne myslenie? V. Boško Otázky a odpovede 1225
1 Čo to je dar uzdravovania? V. Boško Otázky a odpovede 1329
1 Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? V. Boško Otázky a odpovede 1199
1 Je možné byť dokonalý-ako Boh? V. Boško Otázky a odpovede 1118
1 Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? V. Boško Otázky a odpovede 1097
1 Kresťan a fajčenie. V. Boško Otázky a odpovede 1208
1 Ako budovať vzťah s Bohom? V. Boško Otázky a odpovede 1005
1 Čo je to vnútorné uzdravenie? V. Boško Otázky a odpovede 1013
1 Čo je to hnutie viery? V. Boško Otázky a odpovede 1298
1 Kresťanský pohľad na krásu. V. Boško Otázky a odpovede 984

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345