Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 564
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 316
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 307
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 288
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 384
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 321
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 345
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 267
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 255
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 283
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 303
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 224
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 215
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 310
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 195
Pochybujem o Bohu. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 157
Ako byť kresťanom v škole? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 162
Je možné byť vyliečený zo závislosti? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 175
Ako si nájsť čas pre Boha? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 225
Čo je to pastoračná starostlivosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 150

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345