Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 185
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 154
Islam-1 Rozhovory 71
Islam-2 Rozhovory 52
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 804
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 384
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 363
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 345
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 473
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 382
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 413
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 323
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 323
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 325
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 353
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 261
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 242
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 393
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 235
Pochybujem o Bohu. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 187

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345