Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vystava-O Biblii Rozhovory Portréty 157
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 1346
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 1084
Islam-1 Rozhovory 620
Islam-2 Rozhovory 528
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1007
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 524
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 531
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 451
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 636
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 533
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 581
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 452
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 462
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 423
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 484
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 356
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 347
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 578
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 340

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345