Svedectvá

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Svedectvo-Kamila Svedectvá Portréty 1859
Pohladnica z Nepálu 2 Svedectvá Portréty 2088
Svedectvo-Zuzana Svedectvá Rádio Logos Portréty 1817
Som spasená-svedectvo Svedectvá Portréty 1624
Svedectvo-Sona A. Svedectvá Portréty 2371
Osvieženie na púšti utrpenia Svedectvá Ryan Chase Portréty 1928
Pohľadnica z Nepálu 1 Svedectvá Portréty 2070
Bol som narkoman Svedectvá Lubor S. Portréty 756
Svedectvo Milan H. Svedectvá HCJB 826
Svedectvo 4 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 711
Svedectvo Oľga - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 798
Svedectvo ANDREA 3 Svedectvá Andrea D. 765
Svedectvo Miťo - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 718
Svedectvo Včeláková Svedectvá Rádio Logos Portréty 788
Svedectvo ANDREA 1 Svedectvá Andrea D. 977
Svedectvo ANDREA 2 Svedectvá Andrea D. 951
Svedectvo 3 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 710
Svedectvo 1 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 682
Svedectvo Július B. Svedectvá Rádio Logos Portréty 718
Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 751

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345