Svedectvá

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Svedectvo-Kamila Svedectvá Portréty 1269
Pohladnica z Nepálu 2 Svedectvá Portréty 1554
Svedectvo-Zuzana Svedectvá Rádio Logos Portréty 1533
Som spasená-svedectvo Svedectvá Portréty 1370
Svedectvo-Sona A. Svedectvá Portréty 1846
Osvieženie na púšti utrpenia Svedectvá Ryan Chase Portréty 1685
Pohľadnica z Nepálu 1 Svedectvá Portréty 1835
Bol som narkoman Svedectvá Lubor S. Portréty 602
Svedectvo Milan H. Svedectvá HCJB 683
Svedectvo 4 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 560
Svedectvo Oľga - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 643
Svedectvo ANDREA 3 Svedectvá Andrea D. 612
Svedectvo Miťo - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 565
Svedectvo Včeláková Svedectvá Rádio Logos Portréty 627
Svedectvo ANDREA 1 Svedectvá Andrea D. 827
Svedectvo ANDREA 2 Svedectvá Andrea D. 809
Svedectvo 3 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 554
Svedectvo 1 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 534
Svedectvo Július B. Svedectvá Rádio Logos Portréty 557
Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 579

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345