Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 401
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 361
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 637
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 617
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 681
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 595
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 727
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 583
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 525
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 541
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 497
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 459
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 496
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 546
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 612
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 479
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 489
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 648
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 533
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 575

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345