Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 454
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 328
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 281
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 306
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 265
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 213
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 255
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 269
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 360
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 222
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 247
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 343
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 295
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 301
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 528
Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 304
Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 338
Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 304
Práca so závislými Rozhovory J. Brenkus Portréty 253
Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 272

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345