Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 204
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 455
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 443
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 441
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 441
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 519
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 396
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 339
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 368
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 317
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 264
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 305
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 326
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 414
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 274
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 300
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 432
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 345
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 358
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 616

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345