Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 224
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 488
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 470
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 467
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 466
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 542
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 429
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 369
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 388
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 352
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 306
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 335
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 361
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 453
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 306
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 325
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 472
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 380
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 411
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 670

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345