Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 585
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 521
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 837
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 791
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 865
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 760
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 897
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 734
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 669
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 731
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 690
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 615
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 662
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 751
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 784
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 699
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 689
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 827
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 732
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 798

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345