Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 419
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 397
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 394
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 405
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 480
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 347
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 299
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 321
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 285
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 229
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 271
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 285
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 381
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 242
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 259
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 378
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 310
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 321
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 565
Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 325

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345