Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 501
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 441
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 754
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 710
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 776
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 690
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 818
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 659
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 607
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 646
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 601
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 541
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 578
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 656
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 711
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 601
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 595
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 744
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 634
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 696

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345