Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 793
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 703
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 1074
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1006
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1079
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 957
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1113
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 954
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 882
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 969
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 932
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 839
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 898
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 989
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1010
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 933
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 909
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1046
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 957
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1020

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345