Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 295
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 284
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 555
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 536
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 546
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 521
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 603
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 500
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 431
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 448
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 412
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 371
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 398
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 436
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 513
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 373
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 400
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 556
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 451
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 484

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345