Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 732
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 648
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 1004
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 942
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1013
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 898
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1045
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 881
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 811
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 889
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 853
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 771
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 820
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 910
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 934
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 851
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 843
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 973
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 886
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 958

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345