Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 264
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 244
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 516
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 500
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 499
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 490
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 565
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 461
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 394
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 412
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 379
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 331
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 364
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 398
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 479
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 334
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 351
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 502
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 413
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 441

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345