Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Čo je to vnútorné uzdravenie? V. Boško Otázky a odpovede 1054
1 Čo je to hnutie viery? V. Boško Otázky a odpovede 1339
1 Kresťanský pohľad na krásu. V. Boško Otázky a odpovede 1012
1 Boh existuje-6. Argument morálky R. Nagypál Apologetika 1169
1 Pochybujem o Bohu. Čo robiť? V. Boško Otázky a odpovede 899
1 Ako byť kresťanom v škole? V. Boško Otázky a odpovede 924
1 Je možné byť vyliečený zo závislosti? V. Boško Otázky a odpovede 905
1 Ako si nájsť čas pre Boha? V. Boško Otázky a odpovede 1094
1 Čo je to pastoračná starostlivosť? V. Boško Otázky a odpovede 1051
1 Čo je to charizmatické hnutie? V. Boško Otázky a odpovede 912
1 Kedy môžem opustiť môj cirkevný zbor? V. Boško Otázky a odpovede 771
1 Ako duchovne rásť a neklesať? V. Boško Otázky a odpovede 956
1 Uvádza nás Boh do pokušenia? V. Boško Otázky a odpovede 805
1 Ako bojovať vo viere so závislosťou? V. Boško Otázky a odpovede 707
1 Čo znamená byť nepriateľom voči svetu? V. Boško Otázky a odpovede 757
1 Čo je to psychoanalytická teória? V. Boško Otázky a odpovede 851
1 Ako rozpoznať svoj duchovný dar? V. Boško Otázky a odpovede 854
1 Neviem odpustiť. Čo mám robiť? V. Boško Otázky a odpovede 796
1 Čo znamená zomrieť samému sebe? V. Boško Otázky a odpovede 1929
1 Ako má kresťan bojovať s hriechom? V. Boško Otázky a odpovede 1624

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345