Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Má Boh o mňa záujem? V. Boško Otázky a odpovede 835
1 Čo je to závislosť? V. Boško Otázky a odpovede 764
1 Čo je Božia vôľa? V. Boško Otázky a odpovede 877
1 Kresťan a psychológia 1 V. Boško Otázky a odpovede 715
1 Čo sú to duchovné dary? V. Boško Otázky a odpovede 825
1 Som spasený? V. Boško Otázky a odpovede 739
1 Adamova DNA (YWAM) De Bruin, Kotůček Portréty 1111
1 Ak Boh neexistuje...4 R. Nagypál Apologetika 1043
1 Ak Boh neexistuje...3 R. Nagypál Apologetika 1104
1 Ak Boh neexistuje...2 R. Nagypál Apologetika 995
1 Ak Boh neexistuje...1 R. Nagypál Apologetika 1152
1 Misia na Ukrajine 2016 M. Sonoga Portréty 979
1 Misia v Afrike (OMBA) Wycliffe Slovakia Portréty 906
1 Utečenecká kríza Rafajová Portréty 998
1 Ako čítať evanjeliá? P. Hanes Otázky a odpovede 970
1 Čo je to neomylnosť Biblie? P. Hanes Otázky a odpovede 860
1 Je Biblia bez chýb? P. Hanes Otázky a odpovede 928
1 Ako čítať starú zmluvu? P. Hanes Otázky a odpovede 1008
1 O čom je celá Biblia? P. Hanes Otázky a odpovede 1035
1 Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? P. Hanes Otázky a odpovede 968

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345