Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 460
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 402
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 698
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 674
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 740
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 645
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 781
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 631
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 571
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 605
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 555
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 508
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 549
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 611
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 669
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 538
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 556
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 704
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 593
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 633

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345