Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Svedectvo-Sona A. Portréty 3243
1 Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB P. Hanes Otázky a odpovede 1942
1 Osvieženie na púšti utrpenia Ryan Chase Portréty 2363
1 Pohľadnica z Nepálu 1 Portréty 2511
1 Boh existuje-11. Zhrnutie R. Nagypál Apologetika 1925
1 Boh existuje-10. Pascalov argument R. Nagypál Apologetika 2482
1 Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument R. Nagypál Apologetika 2651
1 Je dobré byť sólo kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 1440
1 Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? V. Boško Otázky a odpovede 1449
1 Som závislý. Môžem byť ešte spasený? V. Boško Otázky a odpovede 1282
1 Ako často sa modliť? V. Boško Otázky a odpovede 1649
1 Čo je to pozitívne myslenie? V. Boško Otázky a odpovede 1268
1 Čo to je dar uzdravovania? V. Boško Otázky a odpovede 1381
1 Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? V. Boško Otázky a odpovede 1257
1 Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu R. Nagypál Apologetika 1334
1 Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti R. Nagypál Apologetika 1283
1 Je možné byť dokonalý-ako Boh? V. Boško Otázky a odpovede 1176
1 Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? V. Boško Otázky a odpovede 1143
1 Kresťan a fajčenie. V. Boško Otázky a odpovede 1263
1 Ako budovať vzťah s Bohom? V. Boško Otázky a odpovede 1052

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345