Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 149
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 340
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 202
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 157
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 130
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 166
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 122
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 136
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 128
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 250
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 245
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 210
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 196
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 181
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 169
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 157
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 371
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 351
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 349
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 370

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345