Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM R. Nagypál Apologetika 1005
1 Boh existuje-2. Argument prvej príčiny R. Nagypál Apologetika 1037
1 Boh existuje-1. Argument dizajnu R. Nagypál Apologetika 1086
1 Ak Boh neexistuje...6 R. Nagypál Apologetika 1086
1 Prečo ma už Biblia nezaujíma 1? V. Boško Otázky a odpovede 743
1 Ako žiť vo svete? V. Boško Otázky a odpovede 714
1 Čo robiť, keď som závislý? V. Boško Otázky a odpovede 685
1 Postoj k bezdomovcom V. Boško Otázky a odpovede 770
1 Kresťan a psychológia 2 V. Boško Otázky a odpovede 674
1 Načo sú Duchovné dary? V. Boško Otázky a odpovede 652
1 Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? V. Boško Otázky a odpovede 649
1 Ak Boh neexistuje...5 R. Nagypál Apologetika 1052
1 Ako byť lepším kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 826
1 Ako hovoriť ľuďom o Bohu? V. Boško Otázky a odpovede 770
1 Kedy som závislý? V. Boško Otázky a odpovede 646
1 Žije vo mne Kristus? V. Boško Otázky a odpovede 800
1 Biblia a psychológia V. Boško Otázky a odpovede 652
1 Čo je prestalizmus a kontinualizmus V. Boško Otázky a odpovede 696
1 Skončil som s cirkvou V. Boško Otázky a odpovede 638
1 Kresťanstvo ma už nebaví V. Boško Otázky a odpovede 778

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345