Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 151
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 352
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 209
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 159
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 132
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 170
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 124
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 140
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 131
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 256
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 252
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 212
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 201
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 186
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 172
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 161
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 385
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 359
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 355
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 377

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345