Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Ako žiť vo svete? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 210
Čo robiť, keď som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 233
Postoj k bezdomovcom Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 255
Kresťan a psychológia 2 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 201
Načo sú Duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 218
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 212
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 462
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 314
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 217
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 194
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 267
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 193
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 215
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 191
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 317
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 350
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 288
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 304
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 246
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 250

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345