Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 155
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 361
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 218
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 164
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 136
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 174
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 129
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 144
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 135
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 262
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 260
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 217
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 205
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 192
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 177
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 165
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 400
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 366
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 364
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 385

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345