Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Pochybujete o Božej existencii? P. Hanes Otázky a odpovede 798
1 Ako veriť biblii P. Hanes Otázky a odpovede 866
1 Pravé kresťanské učenie P. Hanes Otázky a odpovede 846
1 Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? P. Hanes Otázky a odpovede 859
1 Kresťanský postoj k filozofii P. Hanes Otázky a odpovede 753
1 Odporujú si časti biblie? P. Hanes Otázky a odpovede 887
1 Zmena svetonázoru kresťana? P. Hanes Otázky a odpovede 838
1 Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? P. Hanes Otázky a odpovede 832
1 Filozof kresťanom a kresťan filozofom? P. Hanes Otázky a odpovede 807
1 Prečo nie som ateistom? P. Hanes Otázky a odpovede 993
1 Vzťah medzi vierou a rozumom P. Hanes Otázky a odpovede 856
1 Protirečí si Duch Svätý? P. Hanes Otázky a odpovede 795
1 Ako svedčiť spirituálnemu človeku? P. Hanes Otázky a odpovede 705
1 Svedectvo Július B. Rádio Logos Portréty 1083
1 Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 1123
1 Svedectvo 8 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 944
1 Svedectvo 7 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 976
1 Svedectvo 6 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 931
1 Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 973
1 Svedectvo 4 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 1040

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345