Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 194
1 Vystava-O Biblii Portréty 2313
1 Svedectvo-Kamila Portréty 2766
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3749
1 Vychvátenie-2 S. Mihál Otázky a odpovede 3413
1 Islam-1 2804
1 Islam-2 2682
1 Pohladnica z Nepálu 2 Portréty 2879
1 Svedectvo-Zuzana Rádio Logos Portréty 2234
1 Som spasená-svedectvo Portréty 2014
1 Svedectvo-Sona A. Portréty 3163
1 Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB P. Hanes Otázky a odpovede 1870
1 Osvieženie na púšti utrpenia Ryan Chase Portréty 2293
1 Pohľadnica z Nepálu 1 Portréty 2443
1 Boh existuje-11. Zhrnutie R. Nagypál Apologetika 1869
1 Boh existuje-10. Pascalov argument R. Nagypál Apologetika 2415
1 Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument R. Nagypál Apologetika 2582
1 Je dobré byť sólo kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 1381
1 Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? V. Boško Otázky a odpovede 1387
1 Som závislý. Môžem byť ešte spasený? V. Boško Otázky a odpovede 1215

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345