Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Ako duchovne rásť a neklesať? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 850
Uvádza nás Boh do pokušenia? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 726
Ako bojovať vo viere so závislosťou? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 625
Čo znamená byť nepriateľom voči svetu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 675
Čo je to psychoanalytická teória? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 742
Ako rozpoznať svoj duchovný dar? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 745
Neviem odpustiť. Čo mám robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 707
Čo znamená zomrieť samému sebe? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1780
Ako má kresťan bojovať s hriechom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1527
Som závislý na pornografii. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1484
Čo je to ohováranie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1386
Psychológia kresťanské poradenstvo. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1112
Rozdiel medzi talentom a obdarovaním od Boha. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 769
Ako si hľadať zamestnanie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 769
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1068
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1060
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 969
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1002
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1059
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1047

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345