Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Čo je to pastoračná starostlivosť? V. Boško Otázky a odpovede 937
1 Čo je to charizmatické hnutie? V. Boško Otázky a odpovede 820
1 Kedy môžem opustiť môj cirkevný zbor? V. Boško Otázky a odpovede 689
1 Ako duchovne rásť a neklesať? V. Boško Otázky a odpovede 882
1 Uvádza nás Boh do pokušenia? V. Boško Otázky a odpovede 741
1 Ako bojovať vo viere so závislosťou? V. Boško Otázky a odpovede 639
1 Čo znamená byť nepriateľom voči svetu? V. Boško Otázky a odpovede 688
1 Čo je to psychoanalytická teória? V. Boško Otázky a odpovede 759
1 Ako rozpoznať svoj duchovný dar? V. Boško Otázky a odpovede 758
1 Neviem odpustiť. Čo mám robiť? V. Boško Otázky a odpovede 722
1 Čo znamená zomrieť samému sebe? V. Boško Otázky a odpovede 1819
1 Ako má kresťan bojovať s hriechom? V. Boško Otázky a odpovede 1545
1 Som závislý na pornografii. Čo robiť? V. Boško Otázky a odpovede 1500
1 Čo je to ohováranie? V. Boško Otázky a odpovede 1406
1 Psychológia kresťanské poradenstvo. V. Boško Otázky a odpovede 1131
1 Rozdiel medzi talentom a obdarovaním od Boha. V. Boško Otázky a odpovede 781
1 Ako si hľadať zamestnanie? V. Boško Otázky a odpovede 788
1 Boh existuje-5. Argument zo svedomia R. Nagypál Apologetika 1098
1 Boh existuje-4. Argument túžby R. Nagypál Apologetika 1095
1 Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM R. Nagypál Apologetika 1004

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345