Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1375 Ako budeme v nebi prežívať radosť ? J. Piper John Piper odpovedá 365
1372 Ako súvisí krst so spasením človeka? J. Piper John Piper odpovedá 241
1368 Koľko máme dávať Bohu? J. Piper John Piper odpovedá 218
1359 Čo je to krst Duchom svätým? J. Piper John Piper odpovedá 314
1353 Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda? J. Piper John Piper odpovedá 332
1349 Akú má satan moc? J. Piper John Piper odpovedá 364
1344 Božie vyvolenie J. Piper John Piper odpovedá 266
1343 Homosexuálne manželstvá v cirkvi J. Piper John Piper odpovedá 256
1337 Čo znamená žiť v tele? J. Piper John Piper odpovedá 276
1336 Spopolniť telo alebo pochovať? J. Piper John Piper odpovedá 539
1327 Božia zvrchovanosť J. Piper John Piper odpovedá 348
1316 Podobenstvo o desiatich pannách 2 J. Piper John Piper odpovedá 268
1304 Podobenstvo o desiatich pannách 1 J. Piper John Piper odpovedá 406
1291 Ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych? P. Hanes John Piper odpovedá 292
1285 Homosexuálne vzťahy J. Piper John Piper odpovedá 323
1257 Dvíhanie rúk pri chválach J. Piper John Piper odpovedá 301
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 273
1 Vystava-O Biblii Portréty 2408
1 Svedectvo-Kamila Portréty 2867
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3859

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345