Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper 13:46
Prečo slávime Veľkú noc J. Piper 14:47
Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? J. Piper 12:46
Modlitba a Božia vôľa J. Piper 13:16
Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? J. Piper 12:39
Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? J. Piper 13:58
Kto môže prijímať Večeru Pánovu? J. Piper 11:32
Manželstvo kresťana s neveriacim J. Piper 10:26
Zatvrdené srdce J. Piper 14:53
Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti J. Piper 11:41
Manželská nevera J. Piper 13:26
Prečo moja viera nemení môj život? J. Piper 09:41
Ako nájsť dobrú cirkev? J. Piper 10:20
Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? J. Piper 09:36
Čo manželstvo potrebuje najviac? J. Piper 08:23
Ako čítať Bibliu J. Piper 13:35
Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? J. Piper 11:44
Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? J. Piper 10:07
Budeme sa modliť v nebi? J. Piper 10:38
Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? J. Piper 14:18

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345