Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Svedectvo ANDREA 2 Svedectvá Andrea D. 755
Svedectvo 3 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 504
Svedectvo 1 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 482
Pochybujete o Božej existencii? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 407
Ako veriť biblii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 442
Pravé kresťanské učenie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 410
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 373
Kresťanský postoj k filozofii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 348
Odporujú si časti biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 376
Zmena svetonázoru kresťana? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 386
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 388
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 380
Prečo nie som ateistom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 582
Vzťah medzi vierou a rozumom Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 356
Protirečí si Duch Svätý? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 331
Ako svedčiť spirituálnemu človeku? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 334
Svedectvo Július B. Svedectvá Rádio Logos Portréty 512
Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 530
Svedectvo 8 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 452
Svedectvo 7 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 439

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345