Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Utečenecká kríza Rafajová Portréty 1039
1 Ako čítať evanjeliá? P. Hanes Otázky a odpovede 1007
1 Čo je to neomylnosť Biblie? P. Hanes Otázky a odpovede 897
1 Je Biblia bez chýb? P. Hanes Otázky a odpovede 961
1 Ako čítať starú zmluvu? P. Hanes Otázky a odpovede 1041
1 O čom je celá Biblia? P. Hanes Otázky a odpovede 1075
1 Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? P. Hanes Otázky a odpovede 1004
1 Sú biblické preklady hodnoverné? P. Hanes Otázky a odpovede 967
1 Čo je evanjelium prosperity? P. Hanes Otázky a odpovede 1127
1 Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? P. Hanes Otázky a odpovede 1019
1 Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil P. Hanes Otázky a odpovede 1085
1 Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč P. Hanes Otázky a odpovede 1421
1 Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? P. Hanes Otázky a odpovede 1014
1 Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? P. Hanes Otázky a odpovede 1086
1 Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? P. Hanes Otázky a odpovede 1037
1 Práca so závislými J. Brenkus Portréty 1002
1 Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? P. Hanes Otázky a odpovede 931
1 Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? P. Hanes Otázky a odpovede 974
1 Bol som narkoman Lubor S. Portréty 1047
1 Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? P. Hanes Otázky a odpovede 965

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345