Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Ako hovoriť ľuďom o Bohu? V. Boško Otázky a odpovede 822
1 Kedy som závislý? V. Boško Otázky a odpovede 697
1 Žije vo mne Kristus? V. Boško Otázky a odpovede 857
1 Biblia a psychológia V. Boško Otázky a odpovede 711
1 Čo je prestalizmus a kontinualizmus V. Boško Otázky a odpovede 762
1 Skončil som s cirkvou V. Boško Otázky a odpovede 690
1 Kresťanstvo ma už nebaví V. Boško Otázky a odpovede 837
1 Má Boh o mňa záujem? V. Boško Otázky a odpovede 898
1 Čo je to závislosť? V. Boško Otázky a odpovede 828
1 Čo je Božia vôľa? V. Boško Otázky a odpovede 962
1 Kresťan a psychológia 1 V. Boško Otázky a odpovede 780
1 Čo sú to duchovné dary? V. Boško Otázky a odpovede 912
1 Som spasený? V. Boško Otázky a odpovede 802
1 Adamova DNA (YWAM) De Bruin, Kotůček Portréty 1211
1 Ak Boh neexistuje...4 R. Nagypál Apologetika 1135
1 Ak Boh neexistuje...3 R. Nagypál Apologetika 1189
1 Ak Boh neexistuje...2 R. Nagypál Apologetika 1083
1 Ak Boh neexistuje...1 R. Nagypál Apologetika 1238
1 Misia na Ukrajine 2016 M. Sonoga Portréty 1055
1 Misia v Afrike (OMBA) Wycliffe Slovakia Portréty 978

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345