Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 198
Kresťanský postoj k filozofii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 158
Odporujú si časti biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 198
Zmena svetonázoru kresťana? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 213
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 207
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 205
Prečo nie som ateistom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 403
Vzťah medzi vierou a rozumom Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 182
Protirečí si Duch Svätý? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 159
Ako svedčiť spirituálnemu človeku? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 156
Svedectvo Július B. Svedectvá Rádio Logos Portréty 267
Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 252
Svedectvo 8 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 223
Svedectvo 7 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 198
Svedectvo 6 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 212
Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 229
Svedectvo 4 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 239
Svedectvo 3 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 253
Svedectvo 2 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 226
Jozef a jeho bratia 5 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 431

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345