Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Svedectvo 1 - AC (BA) Svedectvá Apoštol. cirkev (BA) Portréty 259
Pochybujete o Božej existencii? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 234
Ako veriť biblii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 230
Pravé kresťanské učenie Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 243
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 213
Kresťanský postoj k filozofii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 170
Odporujú si časti biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 206
Zmena svetonázoru kresťana? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 227
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 217
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 215
Prečo nie som ateistom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 418
Vzťah medzi vierou a rozumom Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 191
Protirečí si Duch Svätý? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 168
Ako svedčiť spirituálnemu človeku? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 166
Svedectvo Július B. Svedectvá Rádio Logos Portréty 296
Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 280
Svedectvo 8 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 239
Svedectvo 7 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 212
Svedectvo 6 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 226
Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 247

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345