Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Postoj k bezdomovcom V. Boško Otázky a odpovede 889
1 Kresťan a psychológia 2 V. Boško Otázky a odpovede 778
1 Načo sú Duchovné dary? V. Boško Otázky a odpovede 722
1 Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? V. Boško Otázky a odpovede 723
1 Ak Boh neexistuje...5 R. Nagypál Apologetika 1183
1 Ako byť lepším kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 902
1 Ako hovoriť ľuďom o Bohu? V. Boško Otázky a odpovede 841
1 Kedy som závislý? V. Boško Otázky a odpovede 720
1 Žije vo mne Kristus? V. Boško Otázky a odpovede 880
1 Biblia a psychológia V. Boško Otázky a odpovede 738
1 Čo je prestalizmus a kontinualizmus V. Boško Otázky a odpovede 789
1 Skončil som s cirkvou V. Boško Otázky a odpovede 711
1 Kresťanstvo ma už nebaví V. Boško Otázky a odpovede 861
1 Má Boh o mňa záujem? V. Boško Otázky a odpovede 923
1 Čo je to závislosť? V. Boško Otázky a odpovede 854
1 Čo je Božia vôľa? V. Boško Otázky a odpovede 990
1 Kresťan a psychológia 1 V. Boško Otázky a odpovede 804
1 Čo sú to duchovné dary? V. Boško Otázky a odpovede 942
1 Som spasený? V. Boško Otázky a odpovede 821
1 Adamova DNA (YWAM) De Bruin, Kotůček Portréty 1251

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345