Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Svedectvo Miťo - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 957
1 Svedectvo Včeláková Rádio Logos Portréty 1004
1 Svedectvo ANDREA 1 Andrea D. 1194
1 Svedectvo ANDREA 2 Andrea D. 1157
1 Svedectvo 3 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 943
1 Svedectvo 1 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 924
1 Pochybujete o Božej existencii? P. Hanes Otázky a odpovede 721
1 Ako veriť biblii P. Hanes Otázky a odpovede 785
1 Pravé kresťanské učenie P. Hanes Otázky a odpovede 753
1 Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? P. Hanes Otázky a odpovede 758
1 Kresťanský postoj k filozofii P. Hanes Otázky a odpovede 677
1 Odporujú si časti biblie? P. Hanes Otázky a odpovede 811
1 Zmena svetonázoru kresťana? P. Hanes Otázky a odpovede 747
1 Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? P. Hanes Otázky a odpovede 747
1 Filozof kresťanom a kresťan filozofom? P. Hanes Otázky a odpovede 717
1 Prečo nie som ateistom? P. Hanes Otázky a odpovede 899
1 Vzťah medzi vierou a rozumom P. Hanes Otázky a odpovede 765
1 Protirečí si Duch Svätý? P. Hanes Otázky a odpovede 714
1 Ako svedčiť spirituálnemu človeku? P. Hanes Otázky a odpovede 636
1 Svedectvo Július B. Rádio Logos Portréty 939

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345