Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 193
Kresťanský postoj k filozofii Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 153
Odporujú si časti biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 193
Zmena svetonázoru kresťana? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 208
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 203
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 200
Prečo nie som ateistom? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 397
Vzťah medzi vierou a rozumom Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 178
Protirečí si Duch Svätý? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 155
Ako svedčiť spirituálnemu človeku? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 151
Svedectvo Július B. Svedectvá Rádio Logos Portréty 249
Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 238
Svedectvo 8 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 215
Svedectvo 7 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 189
Svedectvo 6 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 205
Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 220
Svedectvo 4 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 226
Svedectvo 3 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 245
Svedectvo 2 - BJB 3 (Viera) Svedectvá Rádio Logos Portréty 215
Jozef a jeho bratia 5 Kázne D. Smolník Jozef a jeho bratia 416

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345