Loading Player...

Téma takzvaných "manželstiev osôb rovnakého pohlavia" je v súčasnej modernej spoločnosti veľmi populárna a všetko, čo je populárne, preniká aj do cirkvi. Podľa štatistického prieskumu Pew Research Center je v súčasnosti medzi bielymi evanjelikálmi v Amerike 29 % za to, aby sa homosexuáli a lesbičky mohli legálne sobášiť . To predstavuje nárast z 11 percent na 29 percent za pätnásť rokov.
S tým súvisí aj nasledovná otázka: "Dobrý deň, pastor John. Tak, ako sa hnutie homosexuálov snaží dostať do hlavného spoločenského prúdu, sledujem, že čoraz viac veriacich kresťanov sa podriaďuje kultúre dúhových farieb na sociálnych sieťach, vyvesujú dúhové vlajky pred svojimi domami a dokonca sa zúčastňujú na pochodoch homosexuálov. Ako by sme mali reagovať na našich spoluveriacich kresťanov, ktorí sa pripájajú k tomuto hnutiu a podporujú ho?"


To, ako na tento problém budeme reagovať, môže závisieť od situácie, v ktorej sa nachádzame. Môže sa stať že vaša manželka, alebo váš syn s tým budú súhlasiť. Možno sa vaša manželka rozhodne, že takzvané "homosexuálne manželstvo" je v poriadku. A čo ak sa s tým stotožní aj vaše dieťa. Čo urobiť v takom prípade?

Čo na to hovorí Biblia

Prvou reakciou by malo byť ísť do Biblie a uistiť sa, čo Boh hovorí o homosexualite a jej praktizovaní. V 1. liste Korinťanom 6:9-10 sa hovorí, že tí, ktorí robia takéto veci, nevojdú do nebeského kráľovstva. A existujú aj ďalšie texty, ktoré sú značne silné. To je desivé.
Druhá vec, ktorú by sme mali urobiť po uistení sa, čo na to hovorí Biblia, je rozhodnúť sa, či Biblii budeme veriť. To nie je jednoduché. V našej organizácii Desiring God sme sa nedávno pýtali sami seba: O čo nám vlastne ide? Ktorých desať veľkých Biblických právd by sme chceli, aby boli pravdivé aj o desať rokov? Prvá z nich je, že by sme chceli byť aj o desať rokov známi ako služba, ktorá sa nehanbí za všetko, čo je v Biblii. Pravdepodobne by nikoho nenapadlo toto povedať pred päťdesiatimi rokmi. Vtedy by určite každý povedal: "Chceme byť známi tým, že pevne stojíme za tým, čo je napísané v Biblii."

Dôvod, prečo sa mi zdá, že to treba jasne povedať, je ten, že kresťania, ktorí sa prispôsobujú  spoločenským trendom ako je tento, sa hanbia za to, čo hovorí Biblia. Pre svet vyzerá oponovanie ako prejav nenávisti alebo ako zastaraná morálka. A ak nemáte svoje korene hlboko v Bohu, veľmi hlboko v Biblii, ľahko podľahnete tlaku sveta a budete ustupovať.

A tak druhou odpoveďou na problém homosexuality nie je len vedieť, čo o tom hovorí Biblia, ale postaviť sa k problému čelom, ako to povedal Billy Graham. Dal si otázku, či môže kázať celú pravdu Biblie a povedal: "Bože, buď môžem, alebo nemôžem. Ak môžem, tak budem. Nebudem váhať. Nebudem stáť niekde na rázcestí a snažiť sa predstierať, že som kresťan, že Biblia je pravdivá, a pritom hovoriť to, čo hovorí svet." Takže táto otázka môže spôsobiť krízu viery. Dúfam však, že z nej všetci vyjdete ako víťazi a ostanete verní, tomu, čo hovorí táto Kniha.

Čo si vyžaduje láska

Verím, že Boh nás miluje. Verím, že miluje aj ľudí, ktorí zápasia s homosexualitou. A ja chcem byť milujúcim človekom. Ako bude vyzerať moja láska, keď verím, že spievať vo väzení a milovať väzenského dozorcu je to, k čomu ma Boh volá? A čo keď dozorca je homosexuál. To je to, k čomu ste povolaní. To je to, čo znamená byť kresťanom: dôverovať Bohu, spievať, aj keď ste vo väzení a milovať dozorcu bez ohľadu na okolnosti. Dá sa to?

A ako by mala vyzerať taká láska? Nemali by ste počúvať, čo o tom, aká má byť láska hovorí svet. Odpoveď budete hľadať v Biblii. Čo robí láska? Aká je? Práve dnes ráno som pri osobnej pobožnosti čítal: " Kto odmieta výchovu, sám sebou pohŕda, lež kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. " (Príslovia 15:32). Ide o to, že ak odmietame výchovu, nemáme radi sami seba. No väčšina ľudí takto neuvažuje. Väčšina ľudí si myslí: "Nedám sa vychovávať, pretože mám rád samého seba takého, aký som. Ak poviem svojej manželke: "Prestaň ma napomínať, nebuduje ma to," mala by plné právo povedať: "Prečítaj si, čo na to hovorí Biblia."

Takže láska je to, ako ju definuje Boh, nie svet. A láska sa určite bude snažiť o to, aby človek nešiel do pekla. Ak neveríte v peklo, tak, svoju Bibliu môžete zavrieť. Z biblického hľadiska milujúca láska sa snaží urobiť všetko, aby človeka uchránila pred peklom. A to znamená hovoriť pravdu s láskou, s napomínaním, s prosbami, s modlitbami.

Múdrosť pre vzťahy

Pozrime sa na problém vzťahov. Tu je jadro problému. Ak ste ženatý, jeden z manželov môže mať iný názor, ako vy . A niektorý z nich sa rozhodne, že podporí správnosť takzvaného "homosexuálneho manželstva". Čo urobíte? Budete súhlasiť s manželským sľubom o nerozvádzaní sa? Aj toto manželstvo je o vzťahu - "kým nás smrť nerozdelí" - s niekým, kto verí v učenie, ktoré posiela ľudí do pekla. A nemôžete s tým nič robiť, iba sa modliť, absolvovať jednu alebo dve teologické hádky a potom sa pozrieť jeden na druhého a povedať si: "Musíme to zvládnuť takí, akí sme."

Môže sa to stať aj s vašimi deťmi. Čo urobíte? Čo urobíte, ak sú to tínedžeri? Čo urobíte, ak sú už dospelí? A odpoveďou je, že sa o tom budete rozprávať. Vediete ich čo najpokojnejšie a najrovnoprávnejšie, s modlitbou, láskavo a múdro, ako len môžete. A budete hľadať spôsoby, ako si budovať vzťahy pre vzájomné porozumenie o probléme, ktorý nie je jednoduchý. Ale nepripomínajte im to.

Nájdite si spôsoby, ako rozumieť vzťahom, ktoré sa radujú z toho, čo je skutočne dobré, a sú smutné z toho, čo je skutočne smutné. Oni vedia, aký je váš postoj a vy viete, kde stoja oni. A ak sú ochotní spolupracovať, robte veci spolu s láskou. Sú to vaše deti. Prispôsobte formu vašej lásky osobitostiam ich vzťahu a stojte si za svojím názorom. Nič iné vám neostáva.

Otázka je, čo s takým človekom, ktorý je členom cirkvi? Ste kazateľ a člen vašej cirkvi praktizuje takzvané "homosexuálne manželstvo". Čo teraz? Budete sa riadiť pravidlami vašej cirkvi? Mohli by ste sa dostať aj pred súd, čo je však v poriadku, ak robíte správnu vec. Ale je otázka, či v zborových poriadkoch je tento problém spomenutý. Pred štyridsiatimi rokmi sa v cirkvi o tomto probléme nehovorilo a nie tam nič, čo by nám pomohlo sa v týchto veciach orientovať.

A tak vo všeobecnosti odpoveď znie, že láska bude v rôznych situáciách vyzerať rôzne. Vylúčenie z cirkvi nie je prejavom nelásky. Nikdy nedovoľte, aby vám niekto povedal, že cirkevná disciplína je nástrojom nelásky. Takže prispôsobte formu lásky konkrétnosti daného problému a stojte si za svojím presvedčením, čo o tomto probléme hovorí Biblia.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345