Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Pohladnica z Nepálu 2 Svedectvá Portréty 116
Svedectvo-Zuzana Svedectvá Rádio Logos Portréty 454
Som spasená-svedectvo Svedectvá Portréty 525
Svedectvo-Sona A. Svedectvá Portréty 398
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 619
Osvieženie na púšti utrpenia Svedectvá Ryan Chase Portréty 854
Pohľadnica z Nepálu 1 Svedectvá Portréty 1207
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 869
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1096
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1175
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 328
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 319
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 301
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 407
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 333
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 364
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 276
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 407
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 401
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 267

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345