Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1285 Homosexuálne vzťahy J. Piper John Piper odpovedá 38
1257 Dvíhanie rúk pri chválach J. Piper John Piper odpovedá 43
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 33
1 Vystava-O Biblii Portréty 2196
1 Svedectvo-Kamila Portréty 2643
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3594
1 Vychvátenie-2 S. Mihál Otázky a odpovede 3270
1 Islam-1 2692
1 Islam-2 2549
1 Pohladnica z Nepálu 2 Portréty 2761
1 Svedectvo-Zuzana Rádio Logos Portréty 2137
1 Som spasená-svedectvo Portréty 1934
1 Svedectvo-Sona A. Portréty 3056
1 Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB P. Hanes Otázky a odpovede 1770
1 Osvieženie na púšti utrpenia Ryan Chase Portréty 2213
1 Pohľadnica z Nepálu 1 Portréty 2348
1 Boh existuje-11. Zhrnutie R. Nagypál Apologetika 1792
1 Boh existuje-10. Pascalov argument R. Nagypál Apologetika 2327
1 Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument R. Nagypál Apologetika 2497
1 Je dobré byť sólo kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 1302

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345