John Piper odpovedá

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky z reálneho života


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1456 Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? J. Piper John Piper odpovedá 317
1443 Modlitba a Božia vôľa J. Piper John Piper odpovedá 299
1565 Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? J. Piper John Piper odpovedá 236
1564 Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? J. Piper John Piper odpovedá 242
1561 Kto môže prijímať Večeru Pánovu? J. Piper John Piper odpovedá 277
1560 Manželstvo kresťana s neveriacim J. Piper John Piper odpovedá 336
1545 Zatvrdené srdce J. Piper John Piper odpovedá 396
1442 Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti J. Piper John Piper odpovedá 288
1440 Manželská nevera J. Piper John Piper odpovedá 313
1436 Prečo moja viera nemení môj život? J. Piper John Piper odpovedá 331
1431 Ako nájsť dobrú cirkev? J. Piper John Piper odpovedá 335
1421 Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? J. Piper John Piper odpovedá 321
1418 Čo manželstvo potrebuje najviac? J. Piper John Piper odpovedá 338
1416 Ako čítať Bibliu J. Piper John Piper odpovedá 254
1402 Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? J. Piper John Piper odpovedá 280
1398 Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? J. Piper John Piper odpovedá 367
1395 Budeme sa modliť v nebi? J. Piper John Piper odpovedá 237
1379 Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? J. Piper John Piper odpovedá 256
1376 Život s neveriacim manželom? J. Piper John Piper odpovedá 277
1375 Ako budeme v nebi prežívať radosť ? J. Piper John Piper odpovedá 363

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345