Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Manželstvo kresťana s neveriacim J. Piper 10:26
Zatvrdené srdce J. Piper 14:53
Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti J. Piper 11:41
Manželská nevera J. Piper 13:26
Prečo moja viera nemení môj život? J. Piper 09:41
Ako nájsť dobrú cirkev? J. Piper 10:20
Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? J. Piper 09:36
Čo manželstvo potrebuje najviac? J. Piper 08:23
Ako čítať Bibliu J. Piper 13:35
Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? J. Piper 11:44
Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? J. Piper 10:07
Budeme sa modliť v nebi? J. Piper 10:38
Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? J. Piper 14:18
Život s neveriacim manželom? J. Piper 08:40
Ako budeme v nebi prežívať radosť ? J. Piper 12:47
Ako súvisí krst so spasením človeka? J. Piper 15:59
Koľko máme dávať Bohu? J. Piper 13:20
Čo je to krst Duchom svätým? J. Piper 15:43
Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda? J. Piper 10:26
Akú má satan moc? J. Piper 10:56

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345