Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Svedectvo-Zuzana Rádio Logos Portréty 2304
1 Som spasená-svedectvo Portréty 2096
1 Svedectvo-Sona A. Portréty 3255
1 Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB P. Hanes Otázky a odpovede 1952
1 Osvieženie na púšti utrpenia Ryan Chase Portréty 2377
1 Pohľadnica z Nepálu 1 Portréty 2521
1 Boh existuje-11. Zhrnutie R. Nagypál Apologetika 1933
1 Boh existuje-10. Pascalov argument R. Nagypál Apologetika 2489
1 Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument R. Nagypál Apologetika 2662
1 Je dobré byť sólo kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 1455
1 Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? V. Boško Otázky a odpovede 1461
1 Som závislý. Môžem byť ešte spasený? V. Boško Otázky a odpovede 1297
1 Ako často sa modliť? V. Boško Otázky a odpovede 1663
1 Čo je to pozitívne myslenie? V. Boško Otázky a odpovede 1280
1 Čo to je dar uzdravovania? V. Boško Otázky a odpovede 1393
1 Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? V. Boško Otázky a odpovede 1271
1 Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu R. Nagypál Apologetika 1342
1 Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti R. Nagypál Apologetika 1291
1 Je možné byť dokonalý-ako Boh? V. Boško Otázky a odpovede 1193
1 Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? V. Boško Otázky a odpovede 1154

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345