Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Prečo ma už Biblia nezaujíma 1? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 517
Ako žiť vo svete? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 497
Čo robiť, keď som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 480
Postoj k bezdomovcom Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 519
Kresťan a psychológia 2 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 451
Načo sú Duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 456
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 460
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 789
Ako byť lepším kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 630
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 528
Kedy som závislý? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 446
Žije vo mne Kristus? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 579
Biblia a psychológia Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 437
Čo je prestalizmus a kontinualizmus Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 488
Skončil som s cirkvou Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 438
Kresťanstvo ma už nebaví Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 576
Má Boh o mňa záujem? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 615
Čo je to závislosť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 554
Čo je Božia vôľa? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 637
Kresťan a psychológia 1 Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 495

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345