Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
12 Uzdravenie posadnuteho A. L. Franka 974
11 Podobenstvo o rozsievačovi A. L. Franka 913
10 Kázeň na Hore-O dôvere A. L. Franka 962
9 Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 A. L. Franka 901
8 Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 A. L. Franka 912
7 Ježiš-Pán soboty A. L. Franka 795
6 Uzdravenie v rybníku A. L. Franka 752
5 Vyčistenie chrámu A. L. Franka Ako žiť 775
4 Ako sa narodiť znova 2 A. L. Franka 794
3 Ako sa narodiť znova 1 A. L. Franka 915
2 Ježišovi prví učeníci A. L. Franka 854
1 Detstvo Ježiša Krista A. L. Franka 900
1 Svedectvo Jana K. HCJB 962

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345