John Piper odpovedá

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky z reálneho života


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1359 Čo je to krst Duchom svätým? J. Piper John Piper odpovedá 43
1353 Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda? J. Piper John Piper odpovedá 49
1349 Akú má satan moc? J. Piper John Piper odpovedá 54
1344 Božie vyvolenie J. Piper John Piper odpovedá 52
1343 Homosexuálne manželstvá v cirkvi J. Piper John Piper odpovedá 65
1337 Čo znamená žiť v tele? J. Piper John Piper odpovedá 68
1336 Spopolniť telo alebo pochovať? J. Piper John Piper odpovedá 151
1327 Božia zvrchovanosť J. Piper John Piper odpovedá 142
1316 Podobenstvo o desiatich pannách 2 J. Piper John Piper odpovedá 84
1304 Podobenstvo o desiatich pannách 1 J. Piper John Piper odpovedá 88
1291 Ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych? P. Hanes John Piper odpovedá 113
1285 Homosexuálne vzťahy J. Piper John Piper odpovedá 128
1257 Dvíhanie rúk pri chválach J. Piper John Piper odpovedá 107
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 104

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345