John Piper odpovedá

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky z reálneho života


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1566 Čo je modla J. Piper John Piper odpovedá 28
1528 V čo veríme - Nicejské vierovyznanie J. Piper John Piper odpovedá 418
1512 Ako nasledovať Krista J. Piper John Piper odpovedá 380
1510 Ako viesť ľudí ku Kristovi? J. Piper John Piper odpovedá 363
1497 Koľko sa máme snažiť robiť pre Boha? J. Piper John Piper odpovedá 420
1496 Prečo potrebujem byť spasený? J. Piper John Piper odpovedá 558
1491 Je viera v Božiu Trojicu nutná pre spasenie? J. Piper John Piper odpovedá 506
1484 Prečo naše telá musia byť vzkriesené? J. Piper John Piper odpovedá 476
1481 Homosexuálne manželstvá J. Piper John Piper odpovedá 479
1470 Čo je milosť? J. Piper John Piper odpovedá 332
1469 Čo znamená „mať Božieho Syna“ J. Piper John Piper odpovedá 280
1468 Kalvinizmus vs. Arminianizmus podľa C.S Lewisa J. Piper John Piper odpovedá 308
1462 Prečo je potrebné vyznávať hriechy? J. Piper John Piper odpovedá 273
1461 Je Boh pokorný? J. Piper John Piper odpovedá 227
1459 Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper John Piper odpovedá 216
1458 Prečo slávime Veľkú noc J. Piper John Piper odpovedá 229
1456 Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? J. Piper John Piper odpovedá 299
1443 Modlitba a Božia vôľa J. Piper John Piper odpovedá 295
1565 Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? J. Piper John Piper odpovedá 229
1564 Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? J. Piper John Piper odpovedá 237

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345