Rádio LOGOS na Facebook-u

Naša ponuka - informácie pre objednanie

Ak si chcete objednať z nami ponúkaných produktov, prosím uveďte to v Kontaktnom formulári (viď nižšie), v časti "Správa". Taktiež prosím uveďte druh a počet objednaných publikácií. Ďakujeme.

Kontakt

Adresa:
Na Starej tehelni 11,
Banská Bystrica
974 01
Mobilné číslo:
0902 481 466
Odoslať e-mail
(voliteľné)

Prosím použite čísla pre definovanie odpovede!

Doplnkové informácie:

IČO: 45022283, DIČ 2022660849

Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:

Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345