Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Svedectvo Nina M. HCJB 847
10 Vzťah k majetku P. Steiger Ako žiť 946
9 Kresťan a majetok P. Steiger Ako žiť 1094
8 Boží zámer s človekom P. Steiger Ako žiť 962
7 Viera v praxi 2 P. Steiger Ako žiť 790
6 Dobré skutky P. Steiger Ako žiť 752
5 Kresťan a hriech P. Steiger Ako žiť 795
4 Som spasený? P. Steiger Ako žiť 784
3 Viera v praxi 1 P. Steiger Ako žiť 802
2 Cirkev a majetok P. Steiger Ako žiť 703
1 Spasenie z milosti P. Steiger Ako žiť 800
13 Petrovo vyznanie A. L. Franka 1018
12 Uzdravenie posadnuteho A. L. Franka 913
11 Podobenstvo o rozsievačovi A. L. Franka 852
10 Kázeň na Hore-O dôvere A. L. Franka 890
9 Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 2 A. L. Franka 836
8 Kázeň na Hore- Soľ a svetlo 1 A. L. Franka 848
7 Ježiš-Pán soboty A. L. Franka 727
6 Uzdravenie v rybníku A. L. Franka 689
5 Vyčistenie chrámu A. L. Franka Ako žiť 700

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345