Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Boh existuje-11. Zhrnutie R. Nagypál Apologetika 1912
1 Boh existuje-10. Pascalov argument R. Nagypál Apologetika 2467
1 Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument R. Nagypál Apologetika 2640
1 Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu R. Nagypál Apologetika 1325
1 Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti R. Nagypál Apologetika 1272
1 Boh existuje-6. Argument morálky R. Nagypál Apologetika 1169
1 Boh existuje-5. Argument zo svedomia R. Nagypál Apologetika 1202
1 Boh existuje-4. Argument túžby R. Nagypál Apologetika 1213
1 Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM R. Nagypál Apologetika 1127
1 Boh existuje-2. Argument prvej príčiny R. Nagypál Apologetika 1137
1 Boh existuje-1. Argument dizajnu R. Nagypál Apologetika 1203
1 Ak Boh neexistuje...6 R. Nagypál Apologetika 1196
1 Ak Boh neexistuje...5 R. Nagypál Apologetika 1156
1 Ak Boh neexistuje...4 R. Nagypál Apologetika 1146
1 Ak Boh neexistuje...3 R. Nagypál Apologetika 1203
1 Ak Boh neexistuje...2 R. Nagypál Apologetika 1095
1 Ak Boh neexistuje...1 R. Nagypál Apologetika 1251
10 Vzťah k majetku P. Steiger Ako žiť 1011
9 Kresťan a majetok P. Steiger Ako žiť 1162
8 Boží zámer s človekom P. Steiger Ako žiť 1020

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345