Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1474
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1987
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2192
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 981
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 919
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 868
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 855
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 823
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 753
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 791
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 853
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 838
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 820
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 805
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 880
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 772
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 908
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 708
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 806
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 707

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345