Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1377
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1861
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2070
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 887
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 806
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 776
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 767
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 744
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 665
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 706
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 758
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 751
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 743
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 720
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 790
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 699
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 829
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 628
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 714
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 618

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345