Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1740
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2277
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2446
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1191
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1134
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1066
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1065
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1058
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 964
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 997
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1054
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1044
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1017
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1006
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1080
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 957
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1113
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 892
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 1025
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 900

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345