Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1433
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1929
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2134
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 939
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 874
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 824
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 815
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 789
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 714
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 755
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 811
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 797
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 789
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 767
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 836
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 740
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 873
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 670
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 761
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 668

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345