Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 560
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 500
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 814
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 767
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 836
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 740
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 873
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 716
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 656
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 708
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 668
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 598
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 642
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 722
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 769
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 672
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 659
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 804
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 701
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 767

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345