Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Čo sú to duchovné dary? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 511
Som spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 455
Adamova DNA (YWAM) Rozhovory De Bruin, Kotůček Portréty 766
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 720
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 790
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 699
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 829
Misia na Ukrajine 2016 Rozhovory M. Sonoga Portréty 670
Misia v Afrike (OMBA) Rozhovory Wycliffe Slovakia Portréty 615
Utečenecká kríza Rozhovory Rafajová Portréty 658
Ako čítať evanjeliá? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 615
Čo je to neomylnosť Biblie? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 553
Je Biblia bez chýb? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 591
Ako čítať starú zmluvu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 670
O čom je celá Biblia? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 724
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 615
Sú biblické preklady hodnoverné? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 605
Čo je evanjelium prosperity? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 756
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 647
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 711

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345