Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1343 Homosexuálne manželstvá v cirkvi J. Piper John Piper odpovedá 132
1337 Čo znamená žiť v tele? J. Piper John Piper odpovedá 132
1336 Spopolniť telo alebo pochovať? J. Piper John Piper odpovedá 245
1327 Božia zvrchovanosť J. Piper John Piper odpovedá 195
1316 Podobenstvo o desiatich pannách 2 J. Piper John Piper odpovedá 134
1304 Podobenstvo o desiatich pannách 1 J. Piper John Piper odpovedá 172
1291 Ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych? P. Hanes John Piper odpovedá 161
1285 Homosexuálne vzťahy J. Piper John Piper odpovedá 181
1257 Dvíhanie rúk pri chválach J. Piper John Piper odpovedá 148
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 153
1 Vystava-O Biblii Portréty 2271
1 Svedectvo-Kamila Portréty 2720
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3693
1 Vychvátenie-2 S. Mihál Otázky a odpovede 3356
1 Islam-1 2758
1 Islam-2 2632
1 Pohladnica z Nepálu 2 Portréty 2832
1 Svedectvo-Zuzana Rádio Logos Portréty 2194
1 Som spasená-svedectvo Portréty 1975
1 Svedectvo-Sona A. Portréty 3124

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345