Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1459 Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper John Piper odpovedá 228
1458 Prečo slávime Veľkú noc J. Piper John Piper odpovedá 240
1456 Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? J. Piper John Piper odpovedá 321
1443 Modlitba a Božia vôľa J. Piper John Piper odpovedá 307
1565 Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? J. Piper John Piper odpovedá 245
1564 Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? J. Piper John Piper odpovedá 246
1561 Kto môže prijímať Večeru Pánovu? J. Piper John Piper odpovedá 279
1560 Manželstvo kresťana s neveriacim J. Piper John Piper odpovedá 340
1545 Zatvrdené srdce J. Piper John Piper odpovedá 404
1442 Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti J. Piper John Piper odpovedá 291
1440 Manželská nevera J. Piper John Piper odpovedá 322
1436 Prečo moja viera nemení môj život? J. Piper John Piper odpovedá 339
1431 Ako nájsť dobrú cirkev? J. Piper John Piper odpovedá 338
1421 Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? J. Piper John Piper odpovedá 323
1418 Čo manželstvo potrebuje najviac? J. Piper John Piper odpovedá 341
1416 Ako čítať Bibliu J. Piper John Piper odpovedá 255
1402 Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? J. Piper John Piper odpovedá 282
1398 Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? J. Piper John Piper odpovedá 372
1395 Budeme sa modliť v nebi? J. Piper John Piper odpovedá 241
1379 Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? J. Piper John Piper odpovedá 258

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345