RÁMCOVÁ PROGRAMOVÁ SKLADBA VYSIELANIA
               
  PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
0:00 ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee Apologetika     R.Nagypál Apologetika     R.Nagypál
2:00 Kázeň Kázeň Kázeň Kázeň Kázeň Kázeň Kázeň
3:30 Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia
4:00 A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy
6:00 Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia
7:00 Zamyslenia    D.Wilkerson, M.Lucado Zamyslenia    D.Wilkerson, M.Lucado Zamyslenia    D.Wilkerson, M.Lucado Zamyslenia    D.Wilkerson, M.Lucado Zamyslenia    D.Wilkerson, M.Lucado Zamyslenia    D.Wilkerson, M.Lucado ÚVAHA, KÁZEŇ                          P. Steiger
8:00 Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia Krátke zamyslenia
9:00 Zamyslenia              Dobrá sejba Zamyslenia              Dobrá sejba Zamyslenia              Dobrá sejba Zamyslenia              Dobrá sejba Zamyslenia              Dobrá sejba Zamyslenia              Dobrá sejba  
10:00 Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper  
9:00             Kázeň
11:00 ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                  Vernon McGee ÚVAHA                        D.Kraljik ÚVAHA                        D.Kraljik
12:00 Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper
13:00 ÚVAHA                         Bob Utley ÚVAHA                         Bob Utley ÚVAHA                         Bob Utley ÚVAHA                         Bob Utley ÚVAHA                         Bob Utley ÚVAHA                         Bob Utley  
13:00             CHVÍĽKA POÉZIE
14:00             ETHOS                    Čítanie
14:30 Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper Zamyslenia                    J. Piper  
15:00 W.Busch              365xON W.Busch              365xON W.Busch              365xON W.Busch              365xON W.Busch              365xON W.Busch              365xON W.Busch              365xON
15:30 Úvahy ODB                         Sľuby Úvahy ODB                         Sľuby Úvahy ODB                         Sľuby Úvahy ODB                         Sľuby Úvahy ODB                         Sľuby Úvahy ODB                         Sľuby Úvahy ODB                         Sľuby
16:00 ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul
17:00 ÚVAHY                                  P. Kondač ÚVAHY                                    P. Kondač ÚVAHY                             P. Kondač ÚVAHY                             P. Kondač ÚVAHY                             P. Kondač ÚVAHY                             P. Kondač ÚVAHY                             P. Kondač
18:00 A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy A.Franka                  Čítania, Úvahy
19:00 J.Bán                                     Čítanie z knihy J.Bán                                     Čítanie z knihy J.Bán                                     Čítanie z knihy J.Bán                                     Čítanie z knihy J.Bán                                     Čítanie z knihy    
19:00           A.Kraljik                História cirkvi A.Kraljik                História cirkvi
20:00 KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ
22:00             CHVÍĽKA POÉZIE-repr.
22:00 ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul ÚVAHY               R.C.Sproul  
23:00             ETHOS                    Čítanie
23:15 ÚVAHY                    D.Kraljik ÚVAHY                    D.Kraljik ÚVAHY                    D.Kraljik ÚVAHY                    D.Kraljik ÚVAHY                    D.Kraljik ÚVAHY                    D.Kraljik  
www.radiologos.sk