Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Misia na Ukrajine 2016 M. Sonoga Portréty 1092
1 Misia v Afrike (OMBA) Wycliffe Slovakia Portréty 1005
1 Utečenecká kríza Rafajová Portréty 1109
1 Ako čítať evanjeliá? P. Hanes Otázky a odpovede 1083
1 Čo je to neomylnosť Biblie? P. Hanes Otázky a odpovede 973
1 Je Biblia bez chýb? P. Hanes Otázky a odpovede 1032
1 Ako čítať starú zmluvu? P. Hanes Otázky a odpovede 1107
1 O čom je celá Biblia? P. Hanes Otázky a odpovede 1137
1 Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? P. Hanes Otázky a odpovede 1070
1 Sú biblické preklady hodnoverné? P. Hanes Otázky a odpovede 1032
1 Čo je evanjelium prosperity? P. Hanes Otázky a odpovede 1207
1 Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? P. Hanes Otázky a odpovede 1088
1 Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil P. Hanes Otázky a odpovede 1149
1 Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč P. Hanes Otázky a odpovede 1490
1 Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? P. Hanes Otázky a odpovede 1079
1 Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? P. Hanes Otázky a odpovede 1146
1 Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? P. Hanes Otázky a odpovede 1107
1 Práca so závislými J. Brenkus Portréty 1067
1 Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? P. Hanes Otázky a odpovede 995
1 Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? P. Hanes Otázky a odpovede 1035

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345