Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Čo je to pravda? P. Hanes Otázky a odpovede 940
1 Svedectvo Milan H. HCJB 1086
1 Najväčšie prikázanie P. Hanes Otázky a odpovede 985
1 Prečo som kresťanom? P. Hanes Otázky a odpovede 1016
1 Svedectvo 4 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 984
1 Svedectvo Oľga - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1084
1 Svedectvo ANDREA 3 Andrea D. 1027
1 Svedectvo Miťo - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 987
1 Svedectvo Včeláková Rádio Logos Portréty 1040
1 Svedectvo ANDREA 1 Andrea D. 1236
1 Svedectvo ANDREA 2 Andrea D. 1190
1 Svedectvo 3 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 978
1 Svedectvo 1 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 956
1 Pochybujete o Božej existencii? P. Hanes Otázky a odpovede 745
1 Ako veriť biblii P. Hanes Otázky a odpovede 810
1 Pravé kresťanské učenie P. Hanes Otázky a odpovede 779
1 Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? P. Hanes Otázky a odpovede 784
1 Kresťanský postoj k filozofii P. Hanes Otázky a odpovede 696
1 Odporujú si časti biblie? P. Hanes Otázky a odpovede 831
1 Zmena svetonázoru kresťana? P. Hanes Otázky a odpovede 770

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345