Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vystava-O Biblii Rozhovory Portréty 2065
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 3434
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 3133
Islam-1 Rozhovory 2548
Islam-2 Rozhovory 2418
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1725
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1257
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1260
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1075
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1442
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1105
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1206
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1066
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1023
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 998
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1091
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 893
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 915
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1165
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 882

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345