Rádio LOGOS na Facebook-u

Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vystava-O Biblii Rozhovory Portréty 1166
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 2421
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 2137
Islam-1 Rozhovory 1616
Islam-2 Rozhovory 1482
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1351
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 891
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 912
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 747
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1017
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 788
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 878
Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 724
Je možné byť dokonalý-ako Boh? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 730
Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 689
Kresťan a fajčenie. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 766
Ako budovať vzťah s Bohom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 601
Čo je to vnútorné uzdravenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 598
Čo je to hnutie viery? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 850
Kresťanský pohľad na krásu. Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 584

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345