Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Vystava-O Biblii 24:57
Svedectvo-Kamila 40:26
Pohladnica z Nepálu 2 40:19
Svedectvo-Zuzana Rádio Logos 23:04
Som spasená-svedectvo 32:17
Svedectvo-Sona A. 18:07
Osvieženie na púšti utrpenia Ryan Chase 11:49
Pohľadnica z Nepálu 1 20:59
Adamova DNA (YWAM) De Bruin, Kotůček 01:24:25
Misia na Ukrajine 2016 M. Sonoga 01:34:36
Misia v Afrike (OMBA) Wycliffe Slovakia 51:37
Utečenecká kríza Rafajová 29:08
Práca so závislými J. Brenkus 36:27
Bol som narkoman Lubor S. 14:10
Svedectvo 4 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) 11:54
Svedectvo Oľga - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) 05:32
Svedectvo Miťo - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) 06:39
Svedectvo Včeláková Rádio Logos 30:59
Svedectvo 3 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) 15:06
Svedectvo 1 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) 08:39

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345