Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Boh existuje-11. Zhrnutie R. Nagypál 13:38
Boh existuje-10. Pascalov argument R. Nagypál 07:07
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument R. Nagypál 13:57
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu R. Nagypál 04:43
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti R. Nagypál 13:33
Boh existuje-6. Argument morálky R. Nagypál 15:28
Boh existuje-5. Argument zo svedomia R. Nagypál 13:00
Boh existuje-4. Argument túžby R. Nagypál 08:07
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM R. Nagypál 16:36
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny R. Nagypál 11:53
Boh existuje-1. Argument dizajnu R. Nagypál 06:55
Ak Boh neexistuje...6 R. Nagypál 16:37
Ak Boh neexistuje...5 R. Nagypál 12:43
Ak Boh neexistuje...4 R. Nagypál 10:05
Ak Boh neexistuje...3 R. Nagypál 18:23
Ak Boh neexistuje...2 R. Nagypál 14:42
Ak Boh neexistuje...1 R. Nagypál 08:34

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345